28.2.2023

Muiden alojen lakkojen vaikutus työntekoon apteekeissa 

Työnteko voi estyä muiden alojen lakkojen vuoksi. Tällä ja tulevalla viikolla julkinen liikenne uhkaa keskeytyä osittain mahdollisen linja-autoliikenteen lakon vuoksi ajalla 1.-10.3. Lisäksi raideliikennettä uhkaa lakkovaroitus 6.-10.3. ja 13.-17.3.

Tässä muutamia kysymyksiä ja vastauksia siihen, mikäli työntekijän työmatka apteekkiin estyy lakkojen vuoksi.

Työntekijä ilmoittaa, ettei pääse töihin julkisen liikenteen häiriöiden vuoksi. Voiko tästä antaa sanktioita työntekijälle? Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuutta? 

Työntekijältä voi pyytää kirjallisen selvityksen siitä, miksi hän ei pääse töihin.

Jos työmatka ei ole kohtuudella järjestettävissä esim. siksi, ettei julkinen liikenne ole toiminnassa eikä työntekijällä ole käytettävissä esim. omaa autoa, polkupyörää tai kimppakyytimahdollisuutta, poissaolo on sallittua. Palkanmaksuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole. 

Osapuolet voivat myös sopia, että työntekijä ottaa kyseiselle päivälle vuosilomapäivän, lomarahan vaihtovapaan tai työaikapankkivapaan. Tätä ei voi kuitenkaan määrätä yksipuolisesti. 

Onko työnantajalla velvollisuus korvata kodin ja työpaikan välisiä matkakustannuksia, jos julkisen liikenteen toiminnassa on häiriöitä? 

Ei ole, työntekijä vastaa kustannuksista itse. 

Onko poissaolo muiden alojen lakon vuoksi työssäolon veroista aikaa vuosiloman kertymisen kannalta? Entä kertyykö tältä ajalta laskennallista palkkaa? 

Kyseinen poissaolo ei ole työssäolon veroista aikaa, eikä siltä kerry laskennallista palkkaa.