14.8.2020

Työterveyslaitoksen tuoreimmat suositukset ja ohjeet työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä

Työterveyslaitos on 13.8. julkaissut tuoreita suosituksia ja ohjeita Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.  Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Työpaikoilla työnantajan velvollisuus on riskien arvioinnin perusteella arvioida, tarvitseeko työntekijöiden käyttää suojaimia esimerkiksi hengityksensuojaimia tai koronavirustilanteessa myös kasvomaskeja.

Jos hengityksensuojainten tai kasvomaskin käyttöön riskien arvioinnin pohjalta päädytään, työnantajan hankkii tarvittavat suojaimet ja maskit sekä valvoa niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita.

Ohjeista tarkemmin:

https://www.ttl.fi/kasvomaskit-tyopaikoilla/

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille?_ga=2.144165233.514413207.1597393347-530142404.1597393347