2.12.2015

Jäsentiedote 16/2015

1. Yhteiskuntasopimus on kaatunut
2. Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista edellyttää jatkossa työpaikkaselvitystä
3. Kela ei enää 1.1.2016 jälkeen korvaa työterveyshuollon enimmäismäärän ylittäviä sairaanhoitokustannuksia
4. Sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit on vahvistettu vuodelle 2016

1. Yhteiskuntasopimus on kaatunut

Keskusjärjestöneuvottelut ovat päättyneet. SAK ei saanut AKT:n valtakirjaa neuvotella.

Sopimuksen syntyminen olisi ollut tärkeää Suomen kilpailukyvyn kannalta. Maan hallituksen tehtäväksi tulee nyt etsiä muut keinot talouden ja työllisyyden kääntämiseksi nousuun. Katseet kohdistuvat nyt hallituksen kaavailemaan niin sanottuun pakkolakipakettiin sekä syksyllä 2016 edessä olevaan liittokohtaiseen työehtosopimusten neuvottelukierrokseen.

2. Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista edellyttää jatkossa työpaikkaselvitystä

Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyvältä tilikaudelta vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys.

Yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan vuoden 2017 alusta lukien vain, jos työpaikkaselvitys on tehty.

Lisää tietoa tästä http://www.kela.fi/-/tyopaikkaselvitys-on-jatkossa-tyoterveyshuollon-korvaamisen-edellytys?inheritRedirect=true

3. Kela ei enää 1.1.2016 jälkeen korvaa työterveyshuollon enimmäismäärän ylittäviä sairaanhoitokustannuksia

Työterveyshuollon enimmäismäärien täytyttyä työterveyshuollon sairaanhoitokäyntien kustannuksia ei voi siirtää vakuutettukohtaisen sairaanhoitokorvauksen piiriin.

Työterveyshuoltolainsäädännön mukaisten sairaanhoitokäyntien kustannukset eivät oikeuta sairaanhoitokorvaukseen, koska työnantajan järjestämän työterveyshuollon korvauksilla ja sairaanhoitokorvauksilla on omat rahoitus- ja korvausjärjestelmät.

Lue lisää tästä.

4. Sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit on vahvistettu vuodelle 2016

Työantajan sairausvakuutusmaksu on 2,12, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu on 0,82 prosenttia palkasta tai työtulosta. Molemmat maksut nousevat 0,04 prosenttiyksikköä vuodesta 2015.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus pysyy vuoden 2015 tasolla ja on 0,13 prosenttia.

Lisää tietoa tästä http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sairausvakuutusmaksut-vuodelle-2016-vahvistettu?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=1271139