20.3.2020

Apteekkien työntekijöiden TES-neuvottelut jatkuvat 26.3.

Apteekkien työntekijöiden työehdoista on neuvoteltiin 19.3.2020 Teams-alustaa hyödyntäen. Tapaamisessa käytiin läpi tekstitavoitteita ja neuvotteluja jatketaan 26.3., jolloin tekstejä käsitellään edelleen ja keskustellaan palkkaratkaisusta.