25.4.2013

Jäsentiedote 5/2013

1. Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.6.2013
2. Vuosilomalain muutokset
3. Ansiokehitystietoja lokakuu 2012
4. Apteekkialan opas työpaikan poissaolotilanteisiin
5. APTA-rahaston apuraha

1. Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.6.2013

Raamiratkaisun toisen sopimuskauden mukainen palkankorotus toteutetaan apteekin työntekijöillä kesäkuun alusta lukien. Voimassaolevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2013 alkaen 1,9 %. Palkankorotusohjeet, taulukkopalkat ja työaikalisät löytyvät täältä.

2. Vuosilomalain muutokset

Loma-ajan palkkaa koskevia laskentatavan muutoksia sovelletaan lomiin, jotka ansaitaan 1.4.2013 alkaen. 7 päivän karenssi loman aikana sairastuttaessa poistuu 1.10.2013. Kumpikaan muutos ei siis koske vielä kesän 2013 lomia. Muistio muuttuneista lainkohdista ja niiden soveltamisesta löytyy täältä. 

3.  Ansiokehitystietoja lokakuu 2012

Osoitteesta https://apta.fi/tilastot-ja-selvitykset/ löydät apteekkien ammattinimikekohtaisia tilastotietoja, EK:n eri sopimusalojen kuukausipalkkatilaston sekä apteekkien tilastopaketin pdf-tiedostona. Ansiokehityksen vertailu eri alojen välillä on hankalaa, koska palkankorotusten ajankohta, toteutustapa ja suuruus vaihtelevat toimialoittain.

4.  Apteekkialan opas työpaikan poissaolotilanteisiin

Jäsenille postitetaan ensikuussa kahtena kappaleena apteekkialan opas, joka käsittelee keskeisimpiä työntekijän poissaoloa koskevia määräyksiä. Se sisältää myös käytännön esimerkkejä ja ohjeita erilaisiin poissaolotilanteisiin. Opas löytyy jo nyt verkkosivuiltamme https://apta.fi/oppaat/.

5. APTA-rahaston apuraha

Apteekkien Työnantajaliiton hallitus on jakanut hallinnoimastaan rahastosta seuraavan apurahan:

  • proviisori Helena Jalonen, 1.300 euroa, PD-tutkinnon tutkimusaihe: Apteekkitalouden ja myyntityön perehdytysopas apteekin henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Onnittelut apurahan saajalle.

Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Hakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Apurahojen myöntämiskriteerit, hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.