20.10.2023

Apteekkien työntekijöiden kertakorvaus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä työskentelevälle työntekijälle maksetaan 400 euron kertakorvaus joulukuun palkanmaksun yhteydessä. Osa-aikaisen kertakorvaus suhteutetaan työaikaan.

Työnantaja voi yksipuolisesti päättää kertakorvauksen maksamisesta kahdessa yhtä suuressa osassa niin, että 200 euroa maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja toinen 200 euroa viimeistään kesäkuun 2024 palkanmaksun yhteydessä.

Kertakorvauksen saamisen edellytyksenä on se, että työsuhde on alkanut viimeistään 1.1.2023 ja on voimassa kertakorvauksen ensimmäisenä maksuajankohtana.

Kertakorvauksen tarkempiin ohjeistuksiin voit tutustua tästä.