5.9.2018

Jäsentiedote 11/2018

Työnantajatuen piiriin sovitut luottamusmies- ja työsuojelukoulutukset

Työnantajatuen piiriin sovitut luottamusmies- ja työsuojelukoulutukset 2019

Apta ja Farmasialiitto sekä Apta ja PAM ovat sopineet ensivuoden työnantajatuen piiriin alla olevat ay-kurssit. 

Kursseista sovitaan henkilöstönedustajan kanssa kalenterivuodeksi kerrallaan. Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa. 

Henkilöstön edustajan osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta. 

Työnantaja voi peruuttaa luottamusmiehen osallistumisen kurssille/kurssijaksoille apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua. 

Jos luottamusmiehen osallistuminen kurssille aiheuttaa apteekille tuntuvaa haittaa, on työnantajan ilmoitettava luottamusmiehelle asiasta mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua.

Farmasialiiton järjestämät ay-koulutukset

Alueelliset luottamusmiespäivät                
Kouvola 22.1.2019         
Kuopio 23.1.2019         
Jyväskylä 24.1.2019         
Turku 29.1.2019         
Tampere 6.2.2019           
Seinäjoki 7.2.2019           
Oulu 8.2.2019           
Helsinki 12.2.2019         

Luottamusmiesten peruskurssi I (2 pv) 
21.-22.3.2019

Neuvottelutaidon koulutus (1 pv)
8.5.2019
23.10.2019

Neuvottelutaidon päivään voi osallistua luottamusmies, jolta neuvottelutaidon koulutus puuttuu. Tarkoituksena on, että neuvottelutaidon kurssille osallistutaan vain kerran.   

Luottamusmiesten täydennyskurssi (3 pv)
19.-21.9.2019

Luottamusmiesten peruskurssi II
7.-8.11.2019 (2 pv)

Kiky: Paikallinen sopiminen ja talouskoulutus (1 pv)
10.4.2019
2.10.2019
19.11.2019

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) järjestämät ay-koulutukset

Luottamusmiesten peruskurssi (3+2 pv)
Tampere 22.-24.1. ja 20.-21.2.            
Helsinki 12.-14.2. ja 13.-14.3.
Oulu 26.3.-28.3. ja 24.-25.4.

Työsuojelun peruskurssi (3+2 pv)
Tampere 22.-24.1. ja 20.-21.2.
Helsinki 12.-14.2. ja 13.-14.3. 
Oulu 26.3.-28.3. ja 24.-25.4.

Täydennyskoulutus apteekin luottamushenkilöille (2pv)
Helsinki 10.-11.4.

Apteekin luottamusmiespäivä (1pv)
Helsinki 8.10.