2.10.2015

Jäsentiedote 12/2015

1. Aptan liittokokouksen päätökset 24.9.2015
2. Apta ja Pam saavuttivat Tykan kolmannen vuoden palkkaratkaisusta neuvottelutuloksen
3. Apteekkarit voivat hakea 14.12.2015 alkavalle Aslak kuntoutuskurssille

1. Aptan liittokokouksen päätökset 24.9.2015

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä 24.9.2015. Saapuvilla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 216 apteekkaria.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2016–2017 valittiin apteekkari Risto Kanervan Turun 6. Humaliston apteekista.

Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2016–2017 valittiin apteekkarit:

Tiina Heikkilä, varajäsen Timo Heinonen

Stiina Piirainen, varajäsen Helena Suomela

Timo Hännikäinen, varajäsen Eero Suihko

Lisäksi liittokokous valitsi yksimielisesti hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosiksi 2016–2017 Yliopiston Apteekin apteekkari Jukka Niemen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi henkilöstöjohtaja Sari Saantolan.

Risto Kanervan tultua valituksi uudeksi puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajan paikka vapautui vuodeksi 2016. Varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Merja Kahela.

Varapuheenjohtaja Merja Kahelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuodeksi 2016 valittiin apteekkari Anne Jyrkinen. Liittokokous päätti yksimielisesti, ettei puheenjohtaja Risto Kanervalle valita varajäsentä.

Työnantajaliiton hallitus vuonna 2016 löytyy täältä. 

EK:n edustajistoon apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2016 valittiin apteekkari Risto Kanerva ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apteekkari Merja Kahela. Kaupan liiton hallituksessa vuonna 2016 apteekkialaa edustaa puheenjohtaja Risto Kanerva.

Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2016 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti.

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2016. Liitto perii jäseniltään EK:n jäsenmaksun, joka vahvistetaan EK:n edustajistossa.  Aptan työmarkkinajäsenmaksuksi liittokokous vahvisti 0,125 % palkkasummasta, vähintään 225 euroa. Jäsenmaksulla katetaan Aptan henkilöstökulut, kaikki varsinaisen toiminnan kulut, hallituksen kokous- ja matkakulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.

Liittokokous hyväksyi lisäksi yksimielisesti sääntömuutoksen. Uudet säännöt tulevat voimaan heti kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ne. Uusiin sääntöihin voit tutustua tästä.

2. Apta ja Pam saavuttivat Tykan kolmannen vuoden palkkaratkaisusta neuvottelutuloksen

Apta ja Pam ovat saavuttaneet Tyka-sopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen Tykan 2. jakson 3. vuoden palkkaratkaisussa. Palkkaratkaisu mennee vielä molempien liittojen hallintojen hyväksyttäväksi.

Suomen Farmasialiiton kanssa sopimusta palkkaratkaisua ei ole saatu.

3. Apteekkarit voivat hakea 14.12.2015 alkavalle Aslak -kuntoutuskurssille

Apteekkareille suunnattu Aslak-kuntoutuskurssi alkaa 14.12.2015. Kurssi toteutetaan kolmessa jaksossa, kurssin kokonaispituus on 12 vrk.

Lisätietoja tästä.