5.2.2020

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.5.2020 alkaen

1. Henkilökohtaiset palkat

Farmaseuttien ja proviisorien 30.4.2020 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2020 alkaen 1,9 %.

Henkilökohtaisen palkankorotuksen laskemisesta voit lukea tarkemmin kohdasta 3.

1.1. Farmasiaoppilaat

Pakollisessa harjoittelussa olevien farmasiaoppilaiden henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.5.2020 alkaen 1,9 %.

Farmasiaoppilaan I harjoittelun vähimmäispalkka 1.5.2020 alkaen on 1 114 euroa kuukaudessa.

Farmasiaoppilaan II harjoittelun vähimmäispalkka 1.5.2020 alkaen on 1 238 euroa kuukaudessa.

1.2. Osa-aikaiset ja tuntipalkkaiset

Uusia työntekijöitä palkattaessa, osa-aikaisen työntekijän vähimmäiskuukausipalkka määräytyy sovitun keskimääräisen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 minuutin suhteessa uudesta palkkataulukosta laskettuna. Jakaja on 38,33.

Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.

2. Palkkataulukot

1.5.2020 voimaan tulevia palkkataulukoita on korotettu 1,9%:n yleiskorotuksella.

Uudet palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksesta sekä tämän ohjeen lopusta. Niitä on korotettu 1,9 %.

1. kohdan mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden palkkataulukon suuruinen.

3. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa.

Henkilökohtainen palkka muodostuu kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.

Prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä (esim. taulukko + 10 %) käsitellään erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Se voi olla sovittu ”könttäsummana” esim. 2 900 euroa (taulukko 2 809 euroa) tai 2 809 euroa (= taulukkopalkka) + 91 euroa henkilökohtaisena lisänä. Kummassakin tapauksessa työntekijän henkilökohtainen palkka, josta 1,9 %:n korotus lasketaan, on 2 900 euroa. Samalla tavalla käsitellään aiemmin saatuja apteekkikohtaisia eriä, myös ne korottuvat yleiskorotuksella osana henkilökohtaista palkkaa.

4. Apteekkikohtainen erä ja vähimmäispalkan muutos palvelusvuosiportaan vaihtuessa

Kuten edellä on kerrottu, yleiskorotukset lasketaan aina henkilökohtaisesta palkasta. Mikäli henkilökohtaiseen palkkaan sisältyy apteekkikohtainen erä, se korottuu 1.5.2020 osana henkilökohtaista palkkaa.

Työehtosopimuksella sovitut taulukkopalkat ovat vähimmäispalkkoja, jotka on sovittu kunkin palkkaryhmän ja palvelusvuosiportaan osalta erikseen. Kokoaikatyöntekijän palkka ei saa alittaa sovittuja vähimmäispalkkoja.

Mikäli työntekijän henkilökohtainen palkka sisältää 1.5.2011 jälkeen saadun apteekkikohtaisen erän, ei tämän ajankohdan jälkeen saatuja apteekkikohtaisia eriä saa palvelusvuosiportaan muutoksessa ”syödä”, vaan 1.5.2020 henkilökohtaisen palkan yhteydessä korottuneen apteekkikohtaisen erän tulee säilyä vähimmäispalkan muutoksen yhteydessä korottuneena. Näin ollen palvelusvuosiportaan muuttuessa vähimmäispalkka on vähintään taulukkopalkan ja sen päälle tulevan apteekkierän suuruinen.

Esimerkki

Proviisori on palkkaryhmässä I, 6.-8. palvelusvuosiportaassa ja hänen henkilökohtainen palkkansa on 1.5.2020 saadun 1,9 % palkankorotuksen jälkeen 4 100 euroa. Palkka sisältää 1.1.2019 saadun 100 euron apteekkikohtaisen erän.

Proviisori siirtyy 1.5.2020 palvelusvuosiportaaseen 9. Hänen vähimmäispalkkansa on oltava vähintään 1.5.2020 voimaan tulleen taulukkopalkansuuruinen eli 4 238 euroa.

Koska proviisori on saanut 100 euron apteekkikohtaisen erän, jota ei saa ”syödä” on hänen uusi palkkansa 4 238 + 101,90 euroa = 4339,90 euroa.

5. Työaikalisät 1.5.2020 alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön iltalisä on 5,01 euroa, lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä on 5,36 euroa tunnilta ja yölisä on 5,70 euroa tunnilta.

6.  Luottamusmieskorvaus 1.5.2020 alkaen

Luottamusmieskorvaukset ovat muuttuneet.

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 5 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 1.5.2020 alkaen 32 €/kk.

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 14 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 1.5.2020 alkaen 42 €/kk.

Uudet palkkataulukot saat myös täältä.

Farmaseuttien ja proviisorien uudet palkkataulukot 1.5.2020.

Farmaseuttien palkat 1.5.2020

UUSI TAULUKKO 1.5.2020
PR/PV 1.-2. 3.-5. 6.-8 9.-11 12.- 
2 2476 2561 2659 2809 3011
3 2578 2679 2781 2943 3136
4 2690 2796 2904 3074 3278
5 2807 2917 3029 3206 3423
6 2926 3042 3156 3339 3562

Proviisorien palkat 1.5.2020 alkaen

UUSI TAULUKKO 1.5.2020
PR/PV 1.-2. 3.-5. 6.-8 9.-
1 3589 3740 3895 4238
3 3949 4117 4283 4663
4 4127 4299 4477 4875
5 4306 4489 4673 5083
6 4487 4676 4868 5297