24.2.2016

Jäsentiedote 4/2016

1. Yhteiskuntasopimusneuvottelut jatkuvat edelleen
2. Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2016 alkaen
3. Apta ja Farmasialiitto ovat sopineet aloittavansa vuoden 2016 alusta työehtosopimuksen uudistamistyöryhmän
4. Muistathan hakea työterveyshuollon korvauksia 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisen jälkeen
5. Työntekijällä on oikeus osittaisen hoitovapaan keskeyttämiseen uuden äitiysvapaan vuoksi
6. Muistathan, että Aptan työsuhdeneuvonta palvelee numerossa 09 1728 53 ja sähköpostilla
7. Apta-rahaston apurahat ovat jatkuvassa haussa

1. Yhteiskuntasopimusneuvottelut jatkuvat edelleen

Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat edelleen tiiviisti mahdollisesta yhteiskuntasopimuksesta. Lähiviikot ratkaisevat, syntyykö sopimus vai edetäänkö maan hallituksen kaavailemalla kilpailukykypaketilla.

2. Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2016 alkaen

Vuosilomalain muutosta koskevat ehdotukset ovat eduskunnan käsittelyssä. Niiden arvioidaan tulevan voimaan 1.4.2016 alkaen.

Vuosilomalakiin palautetaan omavastuu lomalla sairastamiseen

Vuosiloman siirto-oikeuteen on tulossa 6 arkipäivän omavastuu. Käytännössä omavastuuaikasäännös koskee työntekijöitä, joiden lomaoikeus on yli 24 arkipäivää. Omavastuupäiviä voivat olla siten kaikki 24 lomapäivän ylittävät työkyvyttömyyspäivät.

Näin ollen täydet 6 omavastuupäivää tulee sovellettavaksi vähintään viiden viikon eli 30 arkipäivän mittaisissa vuosilomissa. Omavastuupäivät voivat koostua myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Oikeutta loman siirtämiseen ei tarkasteltaisi enää vain lakisääteisissä vuosilomissa, vaan sitä sovellettaisiin sekä viiden viikon että sitä pidemmissä vuosilomissa.

EU:n työaikadirektiivin mukaan jokaisella on ansaintavuoden palvelussuhteen perusteella oikeus vuotuiseen neljän viikon vuosilomaan, johon ei sisälly työkyvyttömyyspäiviä.

Vuosilomapäivien siirto sairastuttaessa edellyttää, että työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Siirtäminen edellyttää sairauslomaan oikeuttavaa työkyvyttömyyttä.

Siirrettävien lomapäivien määrän tulee vastata niiden työpäivien määrää, jotka työntekijä olisi ollut töissä ilman sairastumistaan. 

Vuosiloman ansaitsemista rajoitetaan perhevapaiden ajalta 6 kuukauteen

Vuosiloman kertymistä rajoitetaan kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Nykyisin vuosilomaa kertyy työntekijälle perhevapaiden ajalta täysimääräisesti. 

Vuosilomalakia muutetaan niin, että yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden työssäolonveroisina pidetään yhteensä enintään 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivän tai vastaavasti 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivän aikana.

3. Apta ja Farmasialiitto ovat sopineet aloittavansa vuoden 2016 alusta työehtosopimuksen uudistamistyöryhmän

Työryhmän tarkoituksena on keskustella osapuolten väliseen työehtosopimukseen liittyvistä selvennys- ja muutostarpeista. Työryhmä aloitti työskentelyn 15.2.2016.

4. Muistathan hakea työterveyshuollon korvauksia 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisen jälkeen

Työterveyshuollon korvausten hakuaika on 6 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2015, korvaushakemus tulee lähettää Kelaan kesäkuun loppuun mennessä.

Kelan tiedotteestä löytyy vinkkejä korvausten hakemiseen: http://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/aika-hakea-tyoterveyshuollon-korvauksia?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2Ftyonantajat

Yhteystiedot Kelan uudessa organisaatiossa

  • Työnantajalinja palvelee kuten ennenkin arkisin kello 9–16 numerossa 020 692 234.
  • Työterveyshuollon korvausasioissa palvelevat hakemusten käsittelypaikat. Niiden yhteystiedoissa on muutoksia. Katso päivitetyt yhteystiedot Kelan sivuilta>

Kelan organisaation muut yhteystiedot 1.1.2016 alkaen >

5. Työntekijällä on oikeus osittaisen hoitovapaan keskeyttämiseen uuden äitiysvapaan vuoksi

Työtuomioistuin on ratkaisussaan todennut, että osittainen hoitovapaa on mahdollista keskeyttää samoilla perusteilla kuin kokoaikainen hoitovapaa. Kun työn osa-aikaisuus päättyy, työntekijän työehdot palautuvat hoitovapaata edeltävien työehtojen mukaisiksi. Tämä johtaa siihen, että jatkossa uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen kuin hän jäi osittaiselle hoitovapaalle (TT: 2015–139). Vastaavasti menetellään kun työntekijä keskeyttää hoitovapaansa uuden äitiysvapaan vuoksi. Äitiysvapaan 3 kk:n erotuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen hoitovapaalle jäämistään (TT:2014–115, TT: 014-116, TT:2014–117). Päätökset perustuvat vanhempainlomadirektiiviin.

6. Muistathan, että Aptan työsuhdeneuvonta palvelee numerossa 09 1728 53 tai sähköpostilla

Muistathan, että neuvontanumeromme palvelee suomeksi maanantaista perjantaihin. Mikäli et tavoita meitä puhelimitse, voit jättää soittopyynnön tai lähettää sähköpostia. Mikäli haluat esittää asiasi ruotsin kielellä, pyydämme ystävällisesti lähettämään kysymyksen sähköpostilla. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin resurssiemme puitteissa mahdollisimman pian.

Verkkosivuiltamme www.apta.fi löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä kirjoittamamme työsuhdeoppaat. Voit myös hyödyntää valmiita työsuhteisiin liittyviä lomakkeitamme.

Suorat yhteystietomme ovat:

Kirsi Mäkinen 09 1728 5118, kirsi.makinen(a)apta.fi

Lasse Johansson 09 1728 5101, lasse.johansson(a)apta.fi

7. Apta-rahaston apurahat ovat jatkuvassa haussa

Apteekkien työnantajaliiton hallinnoiman APTA-rahaston apurahat ovat jatkuvassa haussa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Apteekkien työnantajaliiton hallitus. Apurahat on tarkoitettu apteekkialan ja farmasian jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijoille.

Apuraha voidaan myöntää

  • Proviisorille, jonka jatko-opinnot tähtäävät farmasian lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon,
  • Proviisorille, joka suorittaa apteekkifarmasian erikoistumisopintoja (PD).

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että opintoihin sisältyvä tutkimus liittyy aiheeltaan apteekkialan työnantajana tai yrittäjänä toimimiseen. Tutkimuksen aiheena voi olla esimerkiksi apteekin talous, johtaminen, henkilöstöhallinto, palkitseminen tai työhyvinvointi.

Apuraha voidaan myöntää myös muun kuin farmasian alan jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijalle silloin, kun tutkimus aiheeltaan täyttää edellä olevat ehdot.

Apurahahakemus lomake löytyy täältä.