17.2.2021

Apteekkierän saajista päätettävä toukokuuhun mennessä

Apteekeissa tulee tehdä päätökset apteekkierän saajista toukokuun alkuun mennessä.

Työehtosopimuksella sovittu Farmaseuttista henkilöstöä koskeva apteekkierä tulee jaettavaksi 1.5.2021.

Apteekkierän jakamisen ensimmäiseen vaiheeseen kuului jakoperusteiden määrittäminen. Tämä toteutettiin elokuun loppuun mennessä.

Apteekeissa on viime syksynä valittu myös erän jaossa käytettävä menettelytapa.

Menettelytapavaihtoehtoja oli kaksi: Apteekkari käy keskustelut työntekijöiden kanssa apteekkierän jaosta (vaihtoehto A) tai menettelytapa, jossa luottamusmies käy keskustelut työntekijöiden kanssa (vaihtoehto B).

Jaettavaksi tulevan apteekkikohtaisen kokonaispotin suuruus perustuu marraskuussa 2020 farmaseuttiselle henkilöstölle maksettuun palkkasummaan.

Keskustelut jaosta ja jakopäätös suoritetaan viimeistään maalis-huhtikuun aikana

Jokaisessa apteekissa tulee vielä ennen erän jakamista (1.5.2021) käydä tarvittavat keskustelut ja tehdä jakoa koskevat päätökset riippuen siitä kumpaa menettelytapaa (vaihtoehdot A tai B ylempänä) on päätetty soveltaa.

Vaihtoehdossa A apteekkari keskustelee kunkin työntekijän kanssa siitä, miten apteekissa on yleisesti suoriuduttu, miten työntekijä on suoriutunut työtehtävistään ja miten hän on täyttänyt valitut jakoperusteet.

Ennen toukokuuta apteekkari päättää erän saajat ja kullekin jaettavan euromäärän, ja tiedottaa ne sekä käytetyt jakoperusteet työntekijöittäin luottamusmiehelle, jotta luottamusmies voi varmistua erän tulleen jaetuksi.

Vaihtoehdossa B luottamusmies keskustelee farmaseuttisen henkilöstön kanssa. Luottamusmiehen ja farmaseuttisen henkilöstön keskustelut saadaan käydä työajalla apteekin normaalin toiminnan häiriintymättä. Luottamusmies toteaa jaettavan erän suuruuden (kokonaispotti), käytetyt jakoperusteet ja kuinka monelle erä on tarkoitus jakaa. Nyt kun erän saajista päättäminen lähestyy, luottamusmies ja työntekijät keskustelevat, ketkä täyttävät jakokriteerit parhaiten. Luottamusmies tekee apteekkarille esityksen eränsaajista.

Ennen toukokuuta, apteekkari ja luottamusmies keskustelevat luottamusmiehen tekemästä jakoesityksestä. Apteekkari ja luottamusmies neuvottelevat kullekin työntekijälle jaettavasta summasta ja pyrkivät asiasta yksimielisyyteen. Jos erän saajista ja/tai kullekin jaettavasta summasta ei saavuteta yhteisymmärrystä, apteekkari päättää asian ottaen huomioon jakoesityksen. Apteekkari perustelee jakoesityksestä poikkeavan päätöksensä luottamusmiehelle ja tiedottaa hänelle erän saajat, jaetut euromäärät ja käytetyt jakoperusteet työntekijöittäin, jotta tämä voi varmistua erän tulleen jaetuksi.

Jakosuositus

Suosituksena on, että erän saajina olisi noin puolet apteekin farmaseuttisesta henkilöstöstä. Jos tämä on epätarkoituksenmukaista esimerkiksi farmaseuttisen henkilöstön vähäisen lukumäärän takia, voidaan suosituksesta poiketa, mutta tällöinkin on tarkoitus, ettei summaa jaeta tasan kaikille, vaan että henkilökohtainen menestyminen työtehtävässä otetaan jaossa huomioon.

Palkkasalaisuus ja pöytäkirjanpito

Erän saajia ja jaettuja euromääriä ei julkisteta koko henkilöstölle ilman asianomaisten lupaa. Palkkasalaisuus on tässä yhteydessä säilytettävä. Jaosta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään erän saajat, jakoperusteet ja jaetut summat. Pöytäkirjasta annetaan kopio luottamusmiehelle.