19.11.2017

Jäsentiedote 11/2017

1. Aptan ja SFL:n neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen
2. Vuodenvaihteen arkipyhät – tarkennus tiedotteeseen 7/2017

1. Aptan ja SFL:n neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen 

Apteekkien työnantajaliitto ry ja Suomen Farmasialiitto ry ovat päässeet neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta.  Sopimuksen voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää.  

Neuvottelutulos on tehty ajanjaksolle 1.11.2017−31.10.2020. Ratkaisussa sovitaan palkoista kahdelle sopimusvuodelle. Kolmas vuosi on ns. optiovuosi, jonka palkoista neuvotellaan keväällä 2019. Optiovuosi on irtisanottavissa, jos palkkaratkaisusta ei päästä yhteisymmärrykseen.  

Palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosenttia. Palkkaratkaisu sisältää paikallisesti jaettavan erän, jonka työnantaja jakaa työehtosopimuksessa sovittujen apteekkierän jakosääntöjen mukaisesti.  

Farmaseuttien ja proviisorien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.1.2018 alkaen 1,5 %:n yleiskorotuksella ja 1.1.2019 alkaen 0,9 % yleiskorotuksella. Myös taulukot, työaikalisät ja luottamusmieskorvaus korottuvat näillä yleiskorotuksilla. Tämän lisäksi apteekkierä jaetaan 1.1.2019 ja sen suuruus on 0,8 %.   

Apteekkien työnantajaliiton hallitus käsittelee neuvotteluesityksen ja päättää sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kokouksessaan 16.11.2017.  

Neuvottelutulos sisältää myös muutamia tekstimuutoksia kuten mahdollisuuden sopia 6 kuukauden koeajasta, ja mahdollisuuden tietyin edellytyksin sopia korvaavasta työstä. Sopimus sisältää myös lomautuksen keskeyttämistä ja siirtämistä koskevia tekstejä, sekä muutamia työajan järjestämistä koskevia muutoksia. Tarkemmista tekstimuutoksista tiedotamme myöhemmin. Lähetämme apteekeille myös tarkemmat palkankorotusohjeet sekä uudet palkkataulukot heti kun se on mahdollista. Postitamme apteekeille myös uuden painetun työehtosopimuksen, heti kun se on mahdollista. 

2. Vuodenvaihteen arkipyhät – tarkennus tiedotteeseen 7/2017 

Olemme tarkentaneet aikaisempaa jäsentiedotetta vuodenvaihteen arkipyhien osalta.  

Vuonna 2017 viikolla 52 ja vuonna 2018 viikolla 1 kuluu näin ollen 4 lomapäivää. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä – niin 5-päiväistä viikkoa tekevää kokoaikaista kuin esimerkiksi 3 päivänä viikossa työskentelevää osa-aikatyöntekijää / -eläkeläistä. 

Voit lukea tiedotteen ja sen päivitetyn liitteen tästä.