17.3.2020

Poikkeusjärjestelyt koskevat apteekkeja

Valmiuslain voimaantultua, apteekeissa voidaan poiketa työaikalain lepoaikoja ja ylitöitä koskevista säännöksistä sekä vuosiloman antamista koskevista säännöksistä.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen pääsy turvataan niiden lasten vanhemmille, jotka työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Apteekin henkilöstö kuuluu tähän joukkoon.

Poikkeaminen vuosilomalaista ja työaikalain lepoajoista sekä ylityösäännöksistä on mahdollista.

Tiedotamme asiasta tänään tarkemmin.