13.9.2023

Luottamushenkilökurssit 2024

Työnantajatuen piiriin kuuluvien ay-kurssien aikataulut ensi vuodelle on julkaistu.

Kursseista sovitaan henkilöstönedustajan kanssa kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua. Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa. 

Henkilöstön edustajan osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta. 

Farmasialiiton luottamushenkilökurssit

Peruskurssi 15.–16.2.2024 (to-pe), Helsinki 

Peruskurssi 11.–12.9.2024 (ke-to) , etätoteutus

Neuvottelutaidon koulutus 11.10.2024 (pe) , Helsinki

Jatkokurssi 30-31.10.2024 (ke-to), etätoteutus

Alueelliset luottamushenkilöpäivät

9.4. ti Helsinki

10.4. ke Kouvola

11.4. to Kuopio

16.4. ti Tampere

17.4. ke Seinäjoki

18.4. to Oulu

24.4. ke etätoteutus

_____________________________________________________________________________________________________

Palvelualojen ammattiliitto PAMin luottamushenkilökurssit

Työnantajan tuen piiriin kuuluvat peruskurssit, joista voi valita yhden vaihtoehdon:

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)  

 • 23.–25.1., 13.–14.2. Etäopetuksena verkossa
 • 6.–8.2., 5.–6.3. Tampere  
 • 12.–14.3., 9.–10.4. Helsinki
 • 16.–18.4., 14.–15.5. Oulu 
 • 26.–30.8. Tampere
 • 10.–12.9., 15.–16.10. Helsinki 
 • 1.–3.10., 22.–23.10. Etäopetuksena verkossa
 • 5.–7.11., 3.–4.12. Turku

Työsuojelun peruskurssi (5 pv)   

 • 23.–25.1., 13.–14.2. Etäopetuksena verkossa
 • 6.–8.2., 5.–6.3. Tampere  
 • 12.–14.3., 9.–10.4. Helsinki
 • 16.–18.4., 14.–15.5. Oulu 
 • 26.–30.8. Tampere
 • 10.–12.9., 15.–16.10. Helsinki 
 • 1.–3.10., 22.–23.10. Etäopetuksena verkossa

Työnantajan tuen piiriin kuuluvat, erityisesti apteekkilaisille tarkoitetut kurssit:   

Apteekin luottamushenkilöpäivä (1pv)                    

 • 17.4. Etäopetuksena verkossa 

Apteekin täydennyskurssit (2 pv, 2 pv)

Täydennyskurssi on jaettu 2 x 2 päivään niin, että 2 pv on etäopetuksena ja 2 pv lähiopetuksena. Osallistuja voi osallistua joko tuohon kahteen päivään tai kuten aikaisemminkin 2+2 päivään.

 • 11.–12.9. Työoikeuden koulutuspäivät, etäopetuksena verkossa ja/tai
 • 14.–15.11. Työehtosopimusasiat ja luottamushenkilön hyvinvointi, Naantali