20.9.2019

Liittokokouksen päätökset 18.9.2019

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona 18.9.2019. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 106 apteekkaria. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2020-2021 valittiin yksimielisesti apteekkari Pasi Palmroos. Koska varapuheenjohtaja valittiin liiton puheenjohtajaksi, päätettiin valita varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi kaudeksi 2020. Valituksi tuli apteekkari Stiina Piirainen.

Päätettiin yksimielisesti valita erikseen vuosiksi 2020 ja 2021 hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen Yliopiston apteekista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa Yliopiston Apteekista.

Liiton hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi 2020-2021 tulivat siten valituksi:

          varsinainen jäsen                           henkilökohtainen varajäsen           

          Timo Hännikäinen                          Anu Rasi-Leskinen

          Minna Collin                                   Timo Heinonen

          Leila Haukkala                               Kirsi Rosenqvist

Sääntöjen 24 kohdan mukaan sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liittokokouksessa, jos muutosehdotusten puolesta on annettu vähintään ¾ osaa saapuvilla olleiden äänistä.

Ehdotettiin selkeytettäväksi sääntöjen 5 ja 6 kohtaa sekä muutettavaksi sääntöjen 10 kohtaa.

Liittokokous hyväksyi yksimielisesti liiton uudet säännöt niin, että niissä huomioidaan mahdolliset Patentti- ja rekisterihallituksen tekemät muutokset sellaisenaan. Säännöt tulevat voimaan PRH:n hyväksyttyä ne.

Päätettiin, että jäseniltä peritään vuonna 2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajiston vuosittain vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut.

Lisäksi päätettiin periä kultakin jäseneltä vuonna 2020 Apteekkien työnantajaliiton jäsenmaksu, joka on 0,125% edellisen vuoden palkkasummasta sisältäen vuokratyövoiman käytön arvonlisäverottomat kustannukset, kuitenkin vähintään 225 euroa. Jäsenmaksutaso on sama kuin vuonna 2019. Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskuntaan apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2020 ehdotetaan EK:n hallitukselle esitettäväksi liiton vuoden 2020 puheenjohtajia, puheenjohtaja Pasi Palmroosia sekä varapuheenjohtaja Stiina Piiraista.

Elinkeinoelämän keskusliiton valiokuntiin apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2020 valittiin seuraavat apteekkarit: Juho Pietilä, talous- ja verovaliokunta, Sinikka Kesseli-Pulkkinen, osaava työvoima -valiokunta sekä Risto Holma, liiketoiminnan uudistaminen -valiokunta.

Tilintarkastajaksi vuodeksi 2020 valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko LTD ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Terhi Latvala, KHT.