13.3.2020

Apteekkien työnantajaliiton päivitetty ohjeistus koronaepidemian aikana

Tilanne koronaepidemiatilanteessa on muuttunut Suomessa radikaalisti viimeisen kahden päivän aikana. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronavirusepidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja tästä syystä THL on luopunut maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi. Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Ulkoministeriön (UM) ohjeen mukaan ulkomaille matkustamista pitää välttää. Matkailija vastaa kuitenkin aina itse omasta matkapäätöksestään.

UM:n ja THL:n antamien uusien ohjeistusten antamisen jälkeen matkalle lähtevien ja sieltä palaavien työntekijöiden työskentely työpaikalla estetään kahden viikon ajaksi – palkanmaksuvelvoitetta ei ole

Mikäli apteekin henkilöstöstä joku päättää matkustaa tämän 12.3. annetun ulkoministeriön suosituksen vastaisesti, häntä ei voi päästää matkan päättymisen jälkeen 14 vuorokauteen työpaikalle.

Toteamme, että aikaisempi 11.3. antamamme suositus palkanmaksusta ei ole tältä osin voimassa. Kun työntekijä itse päättää lähteä näissä olosuhteissa ulkomaille, työn estyminen paluun jälkeen ei johdu työnantajasta eikä ennalta-arvaamattomasta poikkeuksellisesta tapahtumasta (seuraus on työntekijän tiedossa) vaan työntekijästä. Tällöin työstä poissaolo matkan jälkeen, on palkatonta.

Tämä ohjeistus koskee eilen 12.3. annettujen viranomaisohjeistusten jälkeisiä matkoja.

Mikäli työntekijä on palannut tai juuri palaamassa matkaltaan, toimimme 11.3. antamamme suosituksen mukaisesti eli työntekijälle suositellaan maksettavan palkka vähintään 7 vuorokauden ajalta. Tällöinkin nykyinen suositus edellyttää 14 vuorokauden poissaoloa työpaikalta.

Näissä poissaolotilanteissa voitte sopia työntekijän kanssa mahdollisista muista tehtävistä, joita työntekijä voi kotoa käsin tehdä.

Lisätietoja myös EK:n ohjeistuksesta.

Varautumissuunnitelma

Apteekkien on syytä tehdä Apteekkariliiton antamien ohjeistusten mukaisesti varautumissuunnitelma. Eli suunnitelma siitä, miten apteekin toiminta ja asiakkaiden palvelu hoidetaan näissä poikkeuksellisissa tilanteissa mahdollisimman hyvin.

On myös hyvä miettiä sitä, onko apteekissa työntekijöitä, jotka tulevat joutumaan ”karanteeniin” ja onko tästä odotettavissa ongelmia toiminnalle. Ääritilanteessa, voidaan joutua miettimään esim. aukiloaikojen supistamista.

Suosittelemme edelleen omailmoitusmenettelyn käyttöä

Apteekkien työnantajanliitto suosittelee koronavirusepidemian aikana kaikille apteekeille omailmoituksen käyttöönottoa sairauspoissaolotilanteissa. Omailmoitus voidaan ottaa käyttöön, milloin vain, ja se voi olla käytössä määräajan.

Lääkärintodistuksen tai muun poissaoloselvityksen vaatiminen esim. vatsataudin vuoksi kuormittaa epidemia-aikana tarpeettomasti terveyskeskuksia ja lääkäriasemia, ja toisaalta voi altistaa työtekijän tarpeettomasti muille infektioille.

Lisätty EK:n ohjeistus 13.3.20 klo 16.12.