21.9.2021

EK:n ennakkoarvio vuoden 2022 sosiaalivakuutusmaksuista

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

EK on julkaissut arvion vuoden 2022 sosiaalivakuutusmaksuista, voit tutustua niihin täältä.