4.10.2016

Jäsentiedote 11/2016

1. Liittokokouksen päätökset
2. Palkanlaskentakoulutus siirtyy
3. Jäsentietojen päivitys
4. Vuosityöajan pidentämisen toteuttamista koskevat ohjeet on julkaistu
5. Aptan vuosilomaopas on päivitetty
6. Työhyvinvointikortti-koulutusta tarjolla apteekkien työntekijöille

1. Liittokokouksen päätökset

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä 27.9.2016. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 140 apteekkaria.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2018 valittiin apteekkari Merja Kahela Riihimäen 1. Aurinkoapteekista.

Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2017–2018 valittiin seuraavat apteekkarit:

Pasi Palmroos, varajäsen Sari Kallioinen

Anne Kanerva, varajäsen Anne Jyrkinen

Tapani Niskanen, varajäsen Juho Pietilä

Varapuheenjohtaja Merja Kahelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuodeksi 2017-2018 valittiin apteekkari Minna Collin.

Viime vuonna kaksivuotiselle kaudelle valittu apteekkari Risto Kanerva jatkaa Aptan hallituksen puheenjohtajana.

Työnantajaliiton hallitus vuonna 2017 löytyy täältä.

EK:n edustajistoon apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2017 valittiin apteekkari Risto Kanerva ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apteekkari Merja Kahela. Kaupan liiton hallituksessa vuonna 2017 apteekkialaa edustaa puheenjohtaja Risto Kanerva.

Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2017 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti.

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. Liitto perii jäseniltään EK:n jäsenmaksun, joka vahvistetaan EK:n edustajistossa.  Aptan työmarkkinajäsenmaksuksi liittokokous vahvisti 0,125 % palkkasummasta, mutta vähintään 225 euroa. Jäsenmaksulla katetaan Aptan henkilöstökulut, kaikki varsinaisen toiminnan kulut, hallituksen kokous- ja matkakulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.

Liittokokous hyväksyi lisäksi yksimielisesti sääntömuutoksen, joiden mukaan mm. hallituksen puheenjohtajalle ei valita varajäsentä. Uudet säännöt tulevat voimaan heti kun Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt ja hyväksynyt ne.

2. Palkanlaskentakoulutus siirtyy

Lokakuulle suunniteltu Aptan palkanlaskentakoulutus siirretään marraskuun loppuun. Koulutus järjestetään Lahdessa 30.11. kello 9.30 – 16, Scandic Lahdessa (Vesijärvenkatu 1, Lahti)

Koulutuksessa käymme läpi palkan määräytymiseen ja laskemiseen liittyviä keskeisiä asioita. Kertaamme esimerkkien avulla työehtosopimusten lisä- ja ylityölaskennan sekä erilaisten poissaolotilanteiden vaikutuksen palkan maksamiseen. Koulutuksessa käydään läpi myös erilaisia palkankorotustilanteita sekä lomapalkanlaskentaa. Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa palkka-asioita hoitaville henkilöille.

Koulutuksen tarkempi sisältö ja ilmoittautuminen löytyy täältä.

3. Jäsentietojen päivitys

Muistattehan lähettää meille apteekkinne uudet yhteystiedot apteekinvaihdostilanteessa, jotta saamme jäsenrekisterin pidettyä ajan tasalla. Yhteystiedot voi päivittää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@apta.fi.

4. Vuosityöajan pidentämisen toteuttamista koskevat ohjeet on julkaistu

Vuosityöajan pidentämisen toteuttamista koskevat tarkemmat ohjeet on lähetetty apteekkeihin sähköpostitse. Ohjeet on laadittu yhteistyössä Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Suomen Farmasialiiton kanssa. Ohjeet on saatavilla myös Apteekkariliiton ProSalkusta.

Lähtökohtana on, että jokainen apteekki käy ensin alkukeskustelun vuosityöajan pidentämisen yleisistä periaatteista luottamusmiehen kanssa (tai koko henkilöstön kanssa). Tämän jälkeen paikallisesti sovitaan, miten työaikaa kunkin henkilön kohdalla pidennetään. Sopimus työajan pidentämisestä tulee tehdä kirjallisesti. Olemme laatineet tätä varten valmiin lomakepohjan, jonka avulla toteuttamisen sopiminen yksinkertaistuu. Lomake julkaistaan lähipäivinä verkkosivullamme kohdassa lomakkeet.

5. Apteekkien vuosilomaopas on päivitetty

Olemme päivittäneet vuosilomaoppaan vastaamaan viimeaikaisia lain muutoksia. Samalla oppaaseen on tehty muutamia tarkennuksia. Opas on saatavilla verkkosivuiltamme verkkoversiona ja painettuna lähiaikoina. Postitamme oppaan kahtena kappaleena apteekkeihin.

6. Työhyvinvointikortti -koulutusta tarjolla apteekkien työntekijöille

Muistattehan, että Apteekkien Eläkekassa tarjoaa maksuttoman työhyvinvointikortti-koulutuksen apteekkien työntekijöille. Koulutuksen järjestää Työturvallisuuskeskus. Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, jotka eivät ole esimiesasemassa. Syksyn 2016 koulutukset järjestetään seuraavasti:

18.10. Kouvola, 2.11. Seinäjoki, 23.11. Joensuu, 30.11. Pori.

Kiertue jatkuu vuonna 2017: 9.2. Jyväskylä, 7.3. Kuopio, 30.3. Helsinki, 6.4. Oulu.

Lisätietoja www.aekassa.fi.