Jäsenet

Aptan jäseniä ovat lähes kaikki Suomen noin 630 yksityistä apteekkia sekä Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki. Vuoden 2023 alussa Suomessa oli yhteensä 827 apteekkitoimipistettä. Ala työllistää valtakunnallisesti noin 8 500 työntekijää.

Apteekkitoiminta on luvanvaraista ja apteekit toimivat osana julkista terveyspalvelujärjestelmää. Apteekkarilla on lääkelaissa määrätyt velvoitteet avohuollon lääkejakelun järjestämisestä, lääkkeiden saatavuudesta, lääkeneuvonnasta ja toiminnan laadusta. Apteekkari on toiminimellä toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka on sekä ammatillisesti että taloudellisesti vastuussa apteekistaan. Apteekkarilla voi olla pääapteekin lisäksi korkeintaan kolme sivuapteekkia.

Apteekeille on lainsäädännössä määrätty avohoidon lääkehuoltoon liittyviä erityistehtäviä, joilla esimerkiksi turvataan lääkehuolto poikkeustilanteissa. Apteekit kantavat vapaaehtoisesti vastuuta myös sellaisista erityistehtävistä, joita ei ole kirjattu lakiin.

Lisää tietoa Suomen apteekeista ja apteekkijärjestelmästä löytyy mm. Apteekkariliiton verkkosivulta.