24.5.2021

Koronarokote, koronatesti ja vaarojen arviointi sekä matkustaminen koronapandemian aikana

Olemme koonneet tähän Työsuojelusivuistolta ohjeistuksia koronarokoteeseen liittyen (lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-tekijat/korona) sekä

THL:n ohjeet matkustamiseen koronapandemian aikana (lähde: )https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia.

Koronatesti

Voiko työnantaja edellyttää työntekijältä negatiivista koronatestitulosta ennen työpaikalle saapumista?

Kyllä voi. Työnantajan on ryhdyttävä altistusvaaran minimoimiseksi niihin toimenpiteisiin, jotka työpaikan riskien arvioinnin perusteella ovat tarpeellisia.

Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää koronatestiin, mutta työnantaja voi edellyttää negatiivista testitulosta ennen työpaikalle saapumista. Testituloksen edellyttäminen ei voi olla sattumanvaraista, vaan sen on perustuttava riskien arviointiin ja testauskäytäntö on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Testituloksen edellyttäminen voi olla tarpeen esimerkiksi, kun työntekijä palaa ulkomailta työhön työpaikalle.

Koronarokotus

Voiko työntekijä käydä koronarokotuksessa työaikana?

Työntekijällä on oikeus käydä koronarokotuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Se aika, joka työntekijän päivittäisestä säännöllisestä työajasta käytetään rokotuksen ottamiseen, luetaan työssäoloajaksi (tartuntatautilaki 45 §). Tällöin työnantajalla on myös palkanmaksuvelvollisuus.

Matka-aika ei ole koskaan työaikaa, ellei matka itsessään ole työsuoritus.
 

Voiko työnantaja kerätä tietoa työntekijöiden koronarokotuksista? 

COVID-19-pandemian aikana työnantaja voi käsitellä tietoa työntekijän ottamasta koronarokotuksesta työelämän tietosuojalain 3 §:n tarpeellisuusvaatimuksen mukaisesti, jos tieto on tarpeellinen työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien tai työtehtävien erityisluonteen vuoksi. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi riskiryhmien kanssa työskentelevien työntekijöiden kohdalla. 

On hyvä huomata, että tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella. Tieto rokottamisesta tulee kerätä työntekijältä itseltään tai hänen luvallaan ulkopuoliselta toimijalta. Työterveyshuolto voi myös antaa tilastollista tietoa työntekijöiden rokotuskattavuudesta työpaikalla. 
 

Voiko rokotetun työntekijän määrätä korona-alttiiseen työhön ilman suojavarusteita? 

Ei voi, vaikka vaarojen arvioinnissa ja turvallisten työmenetelmien valinnassa voidaan ja tulee ottaa huomioon myös työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet. Koronarokotus ei kuitenkaan varmuudella estä virukseen sairastumista, joten myös rokotetun työntekijän suojelusta on huolehdittava. 
 

Vaikuttaako työntekijöiden rokottaminen vaarojen arviointiin?

Vaarojen arvioinnin perusteella työnantaja voi tehdä muutoksia koronarokotuksen saaneiden työntekijöiden työtehtäviin tai työskentelyolosuhteisiin, kunhan työntekijöiden turvallisuus ei vaarannu. Suojavarusteisiin koronarokote ei vaikuta, sillä rokotus ei välttämättä estä virukseen sairastumista.

Lue lisää vaarojen arvioinnista aikaisemmasta tiedotteestamme.

Matkustamisesta koronapandemian aikana ja siitä seuraavasta mahdollisesta omaehtoisesta karanteenivaatimuksesta tiedotetaan THL:n sivuilla

Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille  pitäisi rajoittaa vain välttämättömään. THL suosittelee, että matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan vältetään kokonaan. 

Suosittelemme työnantajia seuraamaan ajankohtaisia THL:n tiedotteita asiasta. Pääsääntö ainakin 31.5.2021 on se, että:

Jos työntekijä matkustaa lomallaan Suomesta ulkomaille ja saapuu takaisin Suomeen maasta, joka on THL:n ylläpitämässä kartassa punainen tai harmaa, THL suosittelee omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa pysytään kotona tai majapaikassa, kunnes työntekijä on saanut toisen koronatestin tuloksen. Jos tulos on negatiivinen, omaehtoisen karanteenin voi keskeyttää. 

Lomalta Suomeen palattaessa ei tarvitse osallistua koronatestiin, jos:

  • Maahan palaavalla on lääkärintodistus siitä, että hän on sairastanut koronavirustaudin alle 6 kuukautta aiemmin tai että positiivisesta koronatestituloksesta on vähintään 11 päivää.
  • Maahan palaavalla on todistus negatiivisesta koronatestistä (PCR- tai antigeenitesti), joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen maahantuloa. 
  • Maahan palaava on kahden viikon aikana, ennen Suomeen tuloa, oleskellut maassa jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus on korkeintaan 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

THL suosittelee, että myös kaksi annosta rokotetta saanut henkilö jää omaehtoiseen karanteeniin. Näin siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää sinua tartuttamasta virusta muihin. Tämä ohjeistus on voimassa niin kauan kuin THL muuttaa suositustaan.

Jos työntekijä ei mene koronatestiin maahan saavuttuaan, hänen pitää pysyä omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokauden ajan maahantulosta.