30.9.2020

Koronavirusepidemia, riskien arviointi ja suojainten käyttö

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa aina työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tällä hetkellä on erityisen tärkeässä roolissa se, että työnantaja huolehtii työpaikalla tarvittavista toimenpiteistä koronaviruksen altistumisvaaran rajoittamiseksi. 

Työnantajan velvollisuus on riskien arvioinnin perusteella arvioida, tarvitseeko työntekijöiden käyttää työpaikalla suojaimia, esimerkiksi hengityksensuojaimia, tai koronavirustilanteessa myös kasvomaskeja. 

Riskien arviointia on nyt koronaepidemian aikana hyvä tehdä normaalia tiheämmin. Riskien arvioinnin päivitys voidaan tehdä, vaikka esim. 1–2 kertaa kuukaudessa, jolloin varmistutaan siitä, että koronaepidemian nopeatkin muutokset tulevat huomioiduksi työympäristössä, ja työturvallisuus pystytään sitä kautta pitämään riittävällä tasolla. Arvioinnissa voidaan huomioida alueelliset erot tartuntojen esiintyvyyden perusteella. Vaarojen arvioinnissa huomioidaan myös työntekijöiden mahdollinen kuuluminen riskiryhmiin. 

Jos hengityksensuojainten tai kasvomaskin käyttöön riskien arvioinnin pohjalta päädytään, pitää työnantajan hankkia suojaimet ja maskit ja valvoa niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita. 

Lue lisää TTL:n sivuilta tästä.

Tarkistuslista työpaikan koronariskien arviointiin löytyy täältä