29.3.2021

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.5.2021 alkaen

Yleiskorotuksen ohella jaetaan apteekkierä

Farmaseuttisen henkilöstön voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 alkaen 0,8 %. 

Yleiskorotuksen lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään 1.5.2021 alkaen 0,9 % apteekkikohtainen erä, joka on laskettu marraskuun 2020 farmaseuttisen henkilöstön palkkasummasta.  Erä jaetaan noin puolelle apteekin farmaseuttisesta henkilöstöstä. Saajien 0,8 % yleiskorotuksella korotettuun palkkaan lisätään apteekkierä sen suuruisena kuin apteekki on sen päättänyt työntekijälle jakaa. 

Tutustu laatimiimme farmaseuttisen henkilöstön palkankorotusohjeisiin tästä.  Ohjeet on laadittu yhteistyössä Farmasialiiton kanssa.

Tutustu apteekkierän koskeviin jakosääntöihin tästä.