13.1.2022

Palkkausjärjestelmähanke etenee aikataulussa – seuraavaksi vuorossa pilottityöskentely

Aptan ja Suomen Farmasialiiton yhteishanke farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamiseksi on edennyt suunnitellusti työryhmän tapaamisissa sekä työpajoin. Seuraavaksi mallia testataan valituissa pilottiapteekeissa.

Vuoden 2021 viimeisellä kolmanneksella työryhmä on työskennellyt tehtäväkohtaisen sekä henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseksi. Hankkeen saama rahoitus Työterveyslaitoksen TYÖ2030-ohjelmasta on mahdollistanut etenemisen yhdessä Mandatum Lifen palkkausjärjestelmäasiantuntijoiden kanssa.

Lähtökohtana on ollut, että tehtäväkohtainen palkanosa tulisi osaksi kokonaispalkkausta; ja että tehtäväkohtaisen palkanosan määrittäisi jatkossa vaativuusryhmittely. Mahdollinen henkilökohtainen palkanosa voisi pitää sisällään esim. työsuoritukseen tai kokemukseen pohjautuvan osion. 

Syksyllä työryhmässä käsiteltiin henkilökohtaisen palkanosan yleisiä periaatteita, mm. palkkakytkennän periaatteita ja mahdollista siirtymistä kokemuslisästä työsuorituksen arviointiin pohjautuvaan palkkaukseen. Vaativuusryhmittelyn kriteereitä työstettiin useassa tapaamisessa. 

Työpajat

Loppuvuodesta järjestettiin kolme Teams-työpajaa, joiden tavoitteena oli kerätä osapuolten näkökulmia siihen, millaisia asioita mahdollisessa työsuorituksen arvioinnissa kannattaisi ottaa huomioon.

Työpajojen tehtävänä oli pohtia henkilökohtaisen suoriutumisen avainkysymystä arviointikriteerien määrittelyssä: Mitä farmaseuttisessa työssä tarkoittaa hyvä työsuoritus? 

Palkitsemiskonsulttien vetämissä, valikoitujen työnantajien ja työntekijöiden yhteisissä työpajoissa kartoitettiin konkreettisia keinoja palkkauksen kehittämiseksi. Työpajoissa määriteltiin mahdollisuudet henkilökohtaisen työsuorituksen arvioimiseen farmaseuttisessa työssä.  

Pilottityöskentely 

Alkuvuodesta 2022 käynnistyvän pilottityöskentelyn tavoitteena on koota käytännön kokemuksia sekä kerätä palautetta uuden palkkausjärjestelmämallin toimivuudesta apteekin farmaseuttisella henkilöstöllä. Tuleva malli perustuu pitkälti tehtävien vaativuusluokitteluun ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen.  

Pilottiapteekit saavat työryhmän laatiman mallin sekä ohjeet siitä, miten sijoittelut vaativuusryhmiin sekä suoritusten arviointi käytännössä tehdään. Projektin lopuksi pilotissa kerätyt kokemukset ja näkemykset kootaan yhteen. Apta ja Farmasialiitto kartoittivat ja valitsivat yhdessä kuusi mukana olevaa pilottiapteekkia siten, että ne edustavat erikokoisia apteekkeja eri puolilta Suomea.  

Lisätiedot:
Kirsi Mäkinen
toimitusjohtaja
Apteekkien työnantajaliitto ry
010 406 8100
kirsi.makinen@apta.fi