7.11.2022

Varautuminen sähkökatkoihin: Palkanmaksuvelvollisuus työnteon estyessä

Tulevana talvena saattaa olla syytä varautua tavanomaista laajempiin, säännöllisempiin tai useammin toistuviin sähkökatkoihin Euroopan energiakriisin vuoksi. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus, vaikka työnteko estyisi esimerkiksi sähkökatkon aikana.

Sähkönkulutus on suurimmillaan ja sähkön hankintakapasiteetti tiukimmillaan talven pakkasilla. Sähköpulaa voi tulla esimerkiksi hyvin kylmänä, tuulettomana talvipäivänä.

Pahimmassa tapauksessa voidaan sähköt katkaista ilman ennakkovaroitusta. Tämän takia suositellaan, että työnantaja ja henkilöstö yhdessä jo etukäteen ideoivat sellaisia apteekin työtehtäviä, joiden tekeminen on mahdollista ilman sähköä, sekä sopivat ylipäätään menettelystä sähkön katketessa ilman ennakkovaroitusta.

Mikäli mahdollisista sähkökatkoista saadaan tieto etukäteen, on varautuminen helpompaa. Näitäkin tilanteita varten on hyvä olla suunnitelma siitä, miten apteekissa tulee toimia.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus työnteon estyessä muusta kuin työntekijästä tai työnantajasta johtuvasta syystä 

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaan työntekijällä on oikeus palkkaansa työnteon estyessä työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnon tapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi.  Työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä.

Jos työnantaja saa tiedon sähkökatkoista vähintään kahta viikkoa ennen niiden alkamista, on työnantajan mahdollista suunnitella jopa lomautuksia katkojen ajalle. Lomautusilmoitusaika on 14 vuorokautta.

Mikäli katkot ovat tiedossa ennen työvuorolistojen julkaisua, voisi työnteon estävät sähkökatkot huomioida jo työvuorolistojen suunnittelussa. Tällöin tavallisesti yhtäjaksoinen työvuoro voitaisiin jo listaa suunniteltaessa jakaa kahdeksi työvuoroksi. Työvuorosuunnittelussa tulee kuitenkin huomioida työehtosopimuksen 6 §:n 9. kohta, jonka mukaan yhden vuoron jakaminen kahdeksi, erilliseksi vuoroksi edellyttää tilapäisiä painavia syitä tai työntekijän suostumusta silloin, kun vuorojen väliin jäävä tauko on yli kaksi tuntia.

Lue myös:

EK:n ohjeistus: Sähköpulaan voi ja kannattaa varautua