12.11.2020

Apteekkierän suuruus määritellään marraskuun palkkasummasta

Päivitetty 20.11.2020

Apteekkikohtainen erä jaetaan farmaseuttiselle henkilöstölle 1.5.2021 ja sen suuruus on 0,9 % farmaseuttisen henkilöstön marraskuun 2020 palkkasummasta.

Erän laskennan pohjana on apteekissa 30.11.2020 työsuhteessa olevan farmaseuttisen henkilöstön palkkasumma. Tarkoituksena on, että laskenta perustuu apteekin mahdollisimman normaaliin kuukausi- ja tuntipalkkojen yhteismäärään. Tähän kuuluvat myös työaikalisät, sunnuntaikorotukset, henkilökohtaiset lisät, työkohtaisuuslisät, lomapalkat ja aikaisemmat apteekkierät. Lomautettujen työntekijöiden osalta, palkkasummassa huomioidaan kuitenkin heidän normaali työssäoloajan palkka, vaikka palkkaa lomautuksen ajalta ei makseta. Tämä johtuu siitä syystä, että lomautus on vain väliaikainen toimenpide, ja erän jakosääntöjen mukaan laskennan tulisi perustua mahdollisimman normaalien palkkojen yhteismäärään.

Kun edellä mainittu kokonaispotti on saatu selville, otetaan siitä tuo 0,9 % ja saadaan se kokonaiseuromäärä, joka jaetaan noin puolelle farmaseuttisesta henkilöstöstä. Osansa tästä potista saavat siis ne henkilöt, jotka ovat parhaiten suoriutuneet apteekissa valittujen jakoperusteiden mukaisista tehtävistä.

Apteekkierän jakosäännöt sekä tietoa aikaisemmista apteekkieristä löydät täältä.