22.8.2014

Jäsentiedote 10/2014

1. Liittokokous 22.10.2014
2. Apteekkien työntekijöiden palkankorotus 1.10.2014
3. Vuodenvaihteen työajat
4. Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat syyskuun alusta
5. APTA-rahaston apurahat
6. Aslak-kuntoutusta apteekkareille

1. Liittokokous 22.10.2014

Työnantajaliiton liittokokous pidetään Apteekkariliiton juhlasalissa (sisäänkäynti Pieni Roobertinkatu 12 B, 3. krs.) keskiviikkona lokakuun 22. päivänä 2014 kello 14.00. Varsinainen kokouskutsu valtakirjoineen lähetetään apteekkareille lokakuun alussa.

2. Apteekkien työntekijöiden palkankorotus 1.10.2014

Apteekkien työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2014 alkaen 20 euroa. Työaikalisiä ei koroteta. Palkankorotusohjeet, taulukkopalkat ja työaikalisät löytyvät täältä.

3. Vuodenvaihteen työajat

Arkipyhät lyhentävät farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa seuraavasti:

–       joulupäivä (25.12.), tapaninpäivä (26.12.), uudenvuodenpäivä (1.1.) ja loppiainen (6.1.) aiheuttavat kukin yhden työajan lyhennyksen.

Itsenäisyyspäivä ei lyhennä työaikaa, koska se sattuu lauantaille. Myöskään jouluaatto ei lyhennä työaikaa, koska joulusta voi tulla vain kaksi lyhennystä.

Lisää lyhennysten toteuttamisesta löytyy täältä.

4. Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat syyskuun alusta

Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Vuorotteluvapaalle jäävälle asetetaan ikäraja, joka on tällä hetkellä 60 vuotta. Jatkossa ikäraja nousee, jos yleinen eläkeikäraja nousee. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan kesto nousee 100-360 kalenteripäivään. Vapaan saa edelleen käyttää miten haluaa. Jatkossakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan 5 vuotta töissä. Myös vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyy ennallaan. Korvaus on työhistorian pituudesta riippuen 70 tai 80 % siitä työttömyyspäivärahasta, jonka henkilö saisi työttömäksi jäädessään.

Lakimuutokset eivät koske niitä vuorottelusopimuksia, jotka on tehty ennen syyskuun alkua ja jotka alkavat ennen 31.12.2014. Näihin noudatetaan vanhaa lakia.

Muuttuneet lakipykälät löytyvät täältä.

5. APTA-rahaston apurahat

Muistutamme siitä, että APTA-rahaston apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Hakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Apurahojen myöntämiskriteerit, hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.

6. Aslak-kuntoutusta apteekkareille

Kuntoutuskeskus Petrea ja Apteekkien Eläkekassa järjestävät yhteistyössä vuonna 2015 kaksi apteekkareille suunnattua Aslak-kuntoutuskurssia. Ensimmäinen kurssi alkaa helmikuussa. Lisätietoja löytyy täältä.

Hyvää syksyn alkua

Apteekkien Työnantajaliitto

Jukka Koskipirtti