30.12.2019

Jäsentiedote 16/2019

Tässä tiedotteessa

  • Tes-neuvotteluille ei ole sovittu uutta aikaa
  • Farmasialiiton asettama lisä-, ylityö-, ja vuoronvaihtokielto on edelleen voimassa
  • Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020
  • Vuosilomakoulutus pidetään 24.3.2020 Helsingissä

Lue lisää tästä.