6.5.2020

Ajankohtaista ensi vuoden apteekkierästä – jakoperusteet päätettävä 31.8. mennessä

Tiedote on päivitetty 26.6.2020 klo 11.39

Apteekkierä tulee jaettavaksi keväällä 2021, mutta asian valmistelu on syytä aloittaa jo hyvissä ajoin viimeistään kesän aikana. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu jakoperusteiden määrittäminen. Jotta erän jako toimisi sen tarkoitus huomioiden parhaimmalla tavalla, jakoperusteiden tulee olla määriteltyinä ja henkilökunnan tiedossa viimeistään 31.8.2020 mennessä.

Paikallista ratkaisua edesauttaa se, että kaikilla olisi yhteinen näkemys tilanteesta sekä tieto ja näkemys siitä, mihin palkankorotus perustuu. Tärkeintä olisi saavuttaa yhteinen näkemys palkitsemisen kannustavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kun jakoperusteista lähdetään nyt keskustelemaan, olisi hyvä vilkaista hiukan taaksepäin ja katsoa miten viimekertaisen erän jakamisesta suoriuduttiin. Mikä meni hyvin? Missä olisi parantamisen varaa?

Apteekkikohtaista erää on tarkoitus käyttää henkilökohtaisen hyvän työsuorituksen palkitsemiseen. Tarkoitus saavutetaan parhaiten silloin kun henkilön ammattitaidon kehittyminen, pätevyys, työtaidot ja -teho, oma-aloitteisuus, itsensä kouluttaminen tai erityisosaaminen otetaan huomioon henkilökohtaista palkankorotusta määriteltäessä.

Erän laskennan pohjana on apteekin mahdollisimman normaali kuukausi- ja tuntipalkkojen yhteismäärä. Erä määräytyy 30.11.2020 työsuhteessa oleville farmaseuttiselle henkilöstölle marraskuussa maksetun palkkasumman mukaan.

Jakoperusteeksi voidaan valita yksi tai useampi seuraavista:

A) Hyvä asiakaspalvelija

B) Erityiset vastuu-ja osaamisalueet

C) Ammattitaidon ja pätevyyden kehittyminen

D) Erityistä tai laaja-alaista ammattipätevyyttä omaavat henkilöt

E) Työyhteisön tiimihengen (positiivisen ja kannustavan ilmapiirin) luoja

F) Muu apteekin henkilökunnan tiedossa oleva toimintastrategian mukainen peruste

Apteekkierää ja sen jakoa koskeva Aptan ja Farmasialiiton yhteinen webinaari pidettiin 27.5.2020 klo 14.00 — 27.5.2020 klo 15.30. Webinaari on katsottavissa tallenteena tästä.

Apteekkierä tulee jaettavaksi 1.5.2021 eli samaan aikaan kuin yleiskorotus. Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 1.5.2021 0,8 prosentin yleiskorotuksella, ja lisäksi työnantaja jakaa 0,9 prosentin apteekkierän.