18.10.2012

Jäsentiedote 8/2012

1. Apteekkien Työnantajaliiton liittokokous
2. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2013
3. PAMin luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2013

1. Apteekkien Työnantajaliiton liittokokous

Apteekkien Työnantajaliiton liittokokous pidettiin Helsingissä 12.10.2012. Edustettuina oli yhteensä 94 apteekkaria.

Liittokokous valitsi yksimielisesti liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013-2014 apteekkari Marja Ritalan Kangasalan 1. apteekista.

Lisäksi liittokokous valitsi yksimielisesti Yliopiston apteekin edustajaksi liiton hallitukseen vuodeksi 2013 apteekkari Jukka Niemen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen henkilöstöjohtaja Riitta Uhrmanin.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2013-2014 valittiin apteekkarit:

 • Juho Pietilä, ja hänen varajäseksi Risto Kanerva
 • Pasi Palmroos, ja hänen varajäseneksi Taina Sirkiä-Vuorio
 • Petri Kiviluoma, ja hänen varajäseneksi Sari Kallioinen

Varapuheenjohtaja Marja Ritalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosiksi 2013-2014 valittiin apteekkari Helena Heikkinen.

Työnantajaliiton hallitus vuonna 2013 on liitteenä.

Elinkeinoelämän keskusliiton edustajistoon apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2013 valittiin apteekkari Pekka Karttunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apteekkari Marja Ritala. Kaupan liiton hallituksessa vuonna 2013 apteekkialaa edustaa puheenjohtaja Pekka Karttunen.

Apteekkien Työnantajaliiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2013 valittiin KHT-yhteisö, Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Lohi, KHT.

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2013. Liitto perii jäseniltään EK:n jäsen maksun, joka vahvistetaan EK:n edustajistossa marraskuussa. Lisäksi liitto perii Kaupan liitolle tilitettävän palvelumaksun, joka on 0,085 % palkkasummasta, minimimaksu 140 €. Tällä katetaan Aptan henkilöstökulut ja varsinaisen toiminnan kulut. Aptan omaksi jäsenmaksuksi liittokokous vahvisti ensi vuodelle 0,040 % palkkasummasta, minimimaksu 65 €. Tällä katetaan liiton hallituksen kokous- ja matkakulut, kirjanpito ja tilintarkastuskulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.

2. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2013

APTA:n ja SFL:n koulutustyöryhmä on hyväksynyt seuraavat luottamusmieskurssit vuodelle 2013

 • Luottamusmiesten peruskurssi (2 pv) 21.- 22.3. Helsinki
 • Luottamusmiesten peruskurssi (2 pv) 17.-18.10. Kuopio
 • Luottamusmiesten päivityskurssi (3 pv) 26.-28.9. Helsinki-Tukholma risteily

Alueelliset luottamusmiespäivät vuonna 2013

 • 29.1. Turku
 • 11.2. Helsinki
 • 5.2. Kouvola
 • 13.2. Tampere
 • 6.2. Kuopio
 • 14.2. Seinäjoki
 • 8.2. Jyväskylä
 • 15.2. Oulu

Osallistuminen

Luottamusmiehen on keskusteltava työantajan kanssa kurssille osallistumisestaan mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua, jotta osallistuminen voidaan huomioida muiden työvuoroja suunniteltaessa.

Luottamusmiehen osallistuminen koulutukseen edellyttää, ettei siitä aiheudu apteekille tuntuvaa haittaa. Luottamusmies voi osallistua ainoastaan yhdelle kurssille kalenterivuodessa. Osallistumisesta useammalla kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa.

Työnantajan on ilmoitettava luottamusmiehelle mahdollisimman aikaisin, mikäli osallistuminen kurssille aiheuttaisi tuntuvaa haittaa, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua.

Osallistuminen kurssille voidaan peruuttaa apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen sovitun kurssin alkua.

Korvaukset

Luottamusmiehen osallistuessa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta.

3. PAMin luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2013

APTA ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-kurssit vuodeksi 2013. PAM:n ensi vuoden kurssitarjonnasta erityisesti apteekkilaisille tarkoitettuja kursseja ovat seuraavat:

 • Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv) 5.-7.2. ja 6.-7.3. Tampere
 • Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv) 27.-29.8. ja 25.-26.9. Helsinki
 • Työsuojelun peruskurssi (5 pv) 27.-29.8. ja 25.-26.9. Helsinki
 • Apteekkien alakohtainen täydennyskurssi luottamushenkilöille (3 pv) 15.-17.10. Petäys

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuminen koulutukseen edellyttää, että apteekin työtilanne sen sallii. Kurssille osallistumisesta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Tällöin kuukausipalkkaa ei vähennetä. Muita korvauksia ei makseta.