Lomakkeet

Sivulle on koottu PDF-muotoisia lomakepohjia, joita voi täyttää tietokoneella, tallentaa omalle koneelle sekä tulostaa.

Työsuhdelomakkeet

Perhevapaita koskevat lomakkeet

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan pitäminen pdf 1,12 Mt

(lomake tilanteisiin, joissa lapsen laskettuaika ennen 4.9.2022)

Raskaus- ja vanhempainvapaan pitäminen pdf 1,09 Mt

(lomake tilanteisiin, joissa lapsen laskettuaika 4.9.2022 tai sen jälkeen)

Yhteistoimintalain muutosneuvotteluihin liittyviä lomakkeita

Muut lomakkeet