27.2.2012

Jäsentiedote 3/2012

1. Pitkien sairauspoissaolojen käsittely muuttuu – työkyky arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen
2. Koululaisten kesäharjoitteluohjelma vuonna 2012
3. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus
4. Lomien antaminen
5. Vuosilomakoulutus 16.3. Oulussa ja 22.3. Helsingissä

1. Pitkien sairauspoissaolojen käsittely muuttuu – työkyky arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen

Pitkittyvää työkyvyttömyyttä ja siihen liittyvää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä pyritään vastaisuudessa vähentämään siten, että työterveyslääkärin on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä kahden vuoden seurantajakson aikana. Tämän työkykyarvion perusteella työnantajan on yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa selvitettävä työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä.

Jos työhön palaaminen ei jäljellä olevan työkyvyn puitteissa ole mahdollista, työntekijän on toimitettava Kansaneläkelaitokselle (Kela) työterveyslääkärin lausunto kokonaistilanteesta. Tällöin sairauspäivärahan maksaminen jatkuu kuten ennenkin.

Kelan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty määräajassa. Jotta Kela saa ajoissa tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista, sairauspäivärahaa on haettava nykyisen neljän kuukauden sijasta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Arvioinnin riittävän varhaiseksi käynnistämiseksi työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden. Lausunnon laatiminen on osa työterveyshuollon lakisääteisiä tehtäviä.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia havaita ja puuttua pitkittyviin työkyvyttömyyksiin riittävän varhain. Menettely tukee työkyvyn palautumista ja helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen.

Lainmuutos on yksi monista toimenpiteistä työurien pidentämiseksi. Uusi menettely pohjautuu valtiosihteeri Eeva Kuuskosken vetämän Työhyvinvointityöryhmän ja johtaja Jukka Ahtelan Työelämäryhmän linjauksiin ja sisältyy hallitusohjelmaan.

Uudistukseen liittyvät muutokset sairausvakuutuslakiin ja työterveyshuoltolakiin tulevat voimaan 1.6.2012. Ennen uudistuksen voimaantuloa asiasta järjestetään koulutusta sekä tiedotustilaisuuksia kaikille osapuolille.

Lisätietoja:
Ylilääkäri Jan Schugk, puh. 09 4202 2349, sähköposti: jan.schugk@ek.fi

2. Koululaisten kesäharjoitteluohjelma vuonna 2012

Apteekkien Työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta ensi kesälle. Kahdelta viikolta tai 10 työpäivältä maksettava palkka on ensi kesänä 330 euroa. Se sisältää lomakorvauksen. Harjoittelujakso voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliselle ajalle.

Harjoittelijan päivittäinen työaika on enintään 6 tuntia. Työvuorojen tulee olla yhdenjaksoisia ja ne sijoitetaan maanantaista – perjantaihin kello 8 – 18.

Sopimus kesäharjoitteluohjelmasta löytyy täältä: 2012 3 Apta tiedote Tutustu työelämään ja tienaa 2012 liite (PDF, 0.02 MB)

3. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus

Ennen kuin apteekkiin palkataan uutta työvoimaa, on otettava huomioon työsopimuslain määräykset, jotka koskevat lomautettuja, taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä irtisanottuja ja osa-aikaisia työntekijöitä.

Muistio asiasta löytyy täältä: 2012 3 Apta Tiedote liite 1 harjoittelijat ym palkkaus (PDF, 0.07 MB)

4. Lomien antaminen

Vuosilomia koskevat säännökset ovat ennallaan. Loma-asioista on laajemmin kerrottu Apteekkien vuosilomaoppaassa, joka löytyy liiton nettisivuilta.

5. Vuosilomakoulutus 16.3. Oulussa ja 22.3. Helsingissä

Pe 16.3.2012 Oulu, Sokos Hotel Eden, klo 9.30 – 16.30.

 To 22.3.2012 Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki), klo 9.30 – 16.30.

Ohjelma, hintatiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Terveisin

APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITTO

 Jukka Koskipirtti