2.2.2016

Jäsentiedote 2/2016

1. Apteekin teknisen henkilöstön palkankorotusohjeet 1.4.2016 alkaen
2. Kevään 2016 arkipyhät ja niiden toteuttaminen
3. Nuorten Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelma kesällä 2016
4. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus
5. Yhteiskuntasopimusneuvottelut alkoivat jälleen

1. Apteekin teknisen henkilöstön palkankorotusohjeet 1.4.2016 alkaen

Apteekin teknisen henkilöstön henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2016 alkaen 13,33 euroa/kk kuitenkin vähintään 0,36 %. (Leikkauspiste on 3703 €/kk, jota alempiin palkkoihin sovelletaan euromääräistä korotusta ja ylempiin prosenttimääräistä korotusta.)

Tarkemmat palkankorotusohjeet löytyvät tästä.

2. Kevään 2016 arkipyhät

Arkipyhät lyhentävät keväällä 2016 farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa seuraavasti

  • pääsiäinen aiheuttaa kaksi lyhennystä (pitkäperjantai 25.3. ja toinen pääsiäispäivä 28.3.).
  • helatorstai (5.5.) ja juhannusaatto (24.6.) aiheuttavat kukin yhden työajan lyhennyksen.

Vapunpäivä ei tänä vuonna aiheuta lyhennystä, koska se osuu sunnuntaille.

Arkipyhälyhennysten toteuttamisesta voit lukea lisää tästä.

3. Nuorten Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelma kesällä 2016

Apteekkialalla on voimassa vielä tulevana kesänä sopimus nuorten Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelmasta. Tänä vuonna nuorelle maksettava palkka kahden viikon (10 työpäivän) harjoittelusta on 350 euroa. Se sisältää lomakorvauksen.

Harjoitteluohjelman tarkoitus on tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, ammattistarttilaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Harjoittelujakso voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliselle ajalle. Työvuorojen tulee olla yhdenjaksoisia ja ne sijoitetaan maanantaista perjantaihin klo 8-18. Harjoittelijan päivittäinen työaika on enintään 6 tuntia.

Sopimus kesäharjoitteluohjelmasta löytyy täältä.

Sopimuksen liitteenä on harjoittelusopimuspohja, jota Apta ja PAM suosittelevat käyttämään kesäharjoitteluohjelman mukaisissa työsuhteissa.

4. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus

Ennen kuin apteekkiin palkataan uutta työvoimaa, on otettava huomioon työsopimuslain määräykset, jotka koskevat lomautettuja, taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä irtisanottuja ja osa-aikaisia työntekijöitä. 

Lisätietoja nuorten ja harjoittelijoiden palkkaamisesta ja maksettavasta palkasta löytyy tästä.

5. Yhteiskuntasopimusneuvottelut alkoivat jälleen

Yhteiskuntasopimusneuvottelut aloitettiin viime viikolla. Yhteiskuntasopimus olisi vaihtoehto hallituksen kaavailemalle kilpailukykypaketille. Mikäli sopimusta työmarkkinajärjestöjen välillä ei synny, hallituksen kaavailema lakipaketti lähtee eduskuntaan helmi-maaliskuussa.