11.9.2015

Jäsentiedote 10/2015

1. Vielä ehdit ilmoittautua syksyn koulutuksiin
2. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2016
3. PAM:n luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2016

1. Vielä ehdit ilmoittautua syksyn koulutuksiin

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet poissaolotilanteissa

Tiistaina 20.10.2015 klo 10.00–16.00
Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki) Helsinki                 

Koulutuksessa kuulet miten toimia erilaisissa poissaolotilanteissa. Käymme läpi mm. työterveyshuollon merkitystä ja työnantajan velvollisuuksia sairauspoissaoloihin liittyen.  Käymme läpi sairauspoissaolojen pelisäännöt sekä palkanmaksun edellytykset sekä mitä tarkoittaa työehtosopimuksen määräykset esim. lääkärintarkastuksista.  Kertaamme myös tilapäiset poissaolot sekä lapsen sairastumista koskevat poissaolot.

Hinta
320 € + alv 24 %, ei-jäseniltä 400 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Koulutuksen tarkempaan ohjelmaan voit tutustua tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 12.10. mennessä tästä.

Apteekkien palkanlaskentakoulutus

Keskiviikkona 11.11.2015, klo 10.00–16.00
Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, Tampere

Päivän tavoitteena on käydä läpi apteekkialan palkan määräytymiseen ja laskemiseen liittyvät keskeiset periaatteet. Koulutuksessa käydään läpi myös työehtosopimuksen lisä- ja ylityömääräykset sekä erilaisten poissaolotilanteiden vaikutukset palkanmaksamiseen (esim. sairaus, tilapäiset poissaolot). Lisäksi käymme läpi esimerkein erilaisia palkankorotustilanteita sekä lomapalkan laskemista eri tilanteissa. Kertaamme myös sairausajan palkanmaksun edellytykset.

Hinta
320 € + alv 24 %, ei-jäseniltä 400 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Koulutuksen sisältöön voit tutustua tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen 30.10. mennessä tästä.

2. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2016

Aptan ja Farmasialiiton koulutustyöryhmä on sopinut seuraavat luottamusmieskurssit vuodelle 2016

Alueelliset LM-päivät:

Kouvola 26.1.2016

Kuopio 3.2.2016

Jyväskylä 4.2.2016

Tampere 10.2.2016

Seinäjoki 11.2.2016

Oulu 12.2.2016

Turku 16.2.2016

Helsinki 17.2.2016 

Luottamusmiesten peruskurssi (2 pv) 17.–18.3.2016

Neuvottelutaidon koulutus (1 pv) 26.4.2016

Luottamusmiesten täydennyskurssi (3 pv) 22.–24.9.2016

Luottamusmiesten jatkokurssi (2 pv) 6.-7.10.2016 

Osallistuminen

Työnantaja ja luottamusmies sopivat kursseista kalenterivuodeksi kerrallaan. Luottamusmiehen on keskusteltava työnantajan kanssa aikomuksestaan osallistua kurssille mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua ja niin, että osallistuminen voidaan ottaa huomioon muiden työvuoroja suunniteltaessa.

Luottamusmiehen osallistuminen koulutukseen edellyttää, ettei se tuota apteekille tuntuvaa haittaa. Mainituin edellytyksin luottamusmies voi osallistua kalenterivuoden aikana luottamusmiespäivälle sekä peruskurssille.

Vuonna 2016 Farmasialiitto järjestää neuvottelutaitoa koskevan koulutuksen erillisenä päivänä. Olemme liittojen välillä sopineet, että tulevana vuonna peruskurssille osallistujien tulisi osallistua myös tähän, koska neuvottelutaito on osa jaettua kurssia. Neuvottelutaidon päivään voi osallistua myös luottamusmies, jolta neuvottelutaidon koulutus puuttuu. Tarkoituksena on, että neuvottelutaidon kurssille osallistutaan vain kerran.

Luottamusmiesten peruskurssi tullaan jatkossa järjestämään jaettuna kurssina, sisältäen tes-osuuden ja erillisen, yksittäisen neuvottelupäivän osuuden.

Työnantajan on ilmoitettava luottamusmiehelle mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, miksi osallistuminen aiheuttaisi apteekille tuntuvaa haittaa.

Työnantaja voi peruuttaa kurssille/kurssijaksolle osallistumisen apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua.

Korvaukset

Luottamusmiehen osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta.

3. PAM:n luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2016

Apta ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-kurssit vuodeksi 2016. PAM:n ensi vuoden kurssitarjonnasta erityisesti apteekkilaisille tarkoitettuja kursseja ovat seuraavat:

Luottamusmiesten peruskurssit (5 pv)

9.-11.2. ja 9.-10.3.2016          Tampere

6.-8.9. ja 5.-6.10.2016             Vantaa

Työsuojelun peruskurssi (5 pv)

9.-11.2. ja 9.-10.3.2016          Tampere

6.-8.9. ja 5.-6.10.2016             Vantaa

Täydennyskoulutus apteekin luottamusmiehille (4 pv)

5.-6.10. ja 26.–27.10.2016     Paikka avoin

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuminen koulutukseen edellyttää, että apteekin työtilanne sen sallii. Kurssille osallistumisesta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Tällöin kuukausipalkkaa ei vähennetä. Muita korvauksia ei makseta.