11.9.2014

Jäsentiedote 11/2014

1. Äitiysvapaan palkka jäätäessä uudelle äitiysvapaalle suoraan hoitovapaalta
2. Täydennys apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeeseen 1.10.2014
3. PAM:n luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2015

1. Äitiysvapaan palkka jäätäessä uudelle äitiysvapaalle suoraan hoitovapaalta

Työtuomioistuin on antanut kolme tuomiota jutuissa, jotka koskivat oikeutta äitiysvapaan palkkaan kun työntekijä jää uudelle äitiysvapaalle suoraan hoitovapaalta. Työtuomioistuin katsoi Euroopan unionin tuomioistuimen keväällä antaman ennakkoratkaisun mukaisesti, että työehtosopimusmääräys on mitätön siltä osin kuin siinä edellytetään työntekijän paluuta töihin edelliseltä perhevapaalta. Työntekijällä oli siten oikeus äitiysvapaan palkkaan uudelta äitiysvapaalta.

Vaikka tuomiot eivät koske apteekkialaa, ne muuttavat käytännössä myös apteekkien työehtosopimuksia tältä osin. Toisin sanoen jatkossa äitiysvapaan palkka maksetaan hoitovapaalta suoraan äitiysvapaalle jäävälle, mikäli muut maksuedellytykset täyttyvät.

Muilta osin työehtosopimusten 17 § (Lapsen syntymä) on edelleen voimassa. Toisin sanoen työsuhteen on tullut kestää 9 kuukautta ennen vapaan alkua. Työntekijän tulee myös palata perhevapaan päättymisen jälkeen työhön. Muussa tapauksessa maksettu summa voidaan periä takaisin. Samoin työntekijän tulee ilmoittaa perhevapaan alkamisesta kahta kuukautta ennen ja antaa tarvittavat selvitykset äitiysrahan suuruudesta.

On huomattava, että palkanmaksuvelvollisuutta ei edelleenkään ole äitiysvapaan alkaessa muun palkattoman vapaan, kuten esim. opinto- tai vuorotteluvapaan aikana.

2. Täydennys apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeeseen 1.10.2014

Edellisen jäsentiedotteen 10/14 liitteenä olleesta palkankorotusohjeesta on epähuomiossa jäänyt pois koululaisen, lähetin, lääketyöntekijäoppilaan ja II palkkaryhmän harjoittelijan henkilökohtaisen palkan korotusohje. Näiden työntekijöiden henkilökohtaista palkkaa korotetaan saman verran kuin näiden ryhmien vähimmäispalkka nousee eli koululainen 14 €, lähetti ja lääketyöntekijäoppilas 16 € sekä II palkkaryhmän harjoittelija 17 €.

3. PAM:n luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2015 

Apteekkien Työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-kurssit vuodeksi 2015. PAM:n ensi vuoden kurssitarjonnasta erityisesti apteekkilaisille tarkoitettuja kursseja ovat seuraavat:

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)

21.-23.4. ja 20.-21.5.2015   Oulu

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)            

6.-8.10. ja 4.-5.11.2015   Turku

Työsuojelun peruskurssi (5 pv)                     

21.-23.4. ja 20.-21.5.2015   Oulu

Täydennyskoulutus apteekkienluottamusmiehille (4 pv)                                

7.-8.10. ja 28.-29.10.2015   Paikka avoin

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuminen koulutukseen edellyttää, että apteekin työtilanne sen sallii. Kurssille osallistumisesta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Tällöin kuukausipalkkaa ei vähennetä. Muita korvauksia ei makseta.

Terveisin

Apteekkien Työnantajaliitto

Jukka Koskipirtti