4.5.2023

Apteekkierän jakoperusteet on päätettävä 31.8.2023 mennessä

Päivitetty 21.8.2023

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin 1.5.2024 jaettavasta apteekkierästä. Tätä ennen on kuitenkin päätettävä jakoperusteet ja tiedotettava ne henkilöstölle.

Apteekeissa tulee nyt elokuun loppuun loppuun mennessä (31.8.2023) päättää ne jakoperusteet, joiden perusteella erä tullaan jakamaan. Mikäli apteekkikohtaisen erän jakoperusteita ei ole tiedotettu henkilökunnalle viimeistään 31.8.2023, erä toteutetaan 0,5 % yleiskorotuksena farmaseuttisen henkilöstön palkkoihin 1.5.2024 alkaen.

Jakoperusteet valitaan apteekkierän jako-ohjeiden mukaisesti.

Apteekkierän jako-ohjeistuksia koskeva tallenne löytyy tästä. Tallenteeseen liittyvät diat löydät tästä.

Valittavat jakoperusteet valitaan vaihtoehdoista A-G, ja jakoperusteeksi voidaan valita yksi tai useampia perusteita:

A) Hyvä asiakaspalvelija

B) Erityiset vastuu- ja osaamisalueet

C) Ammattitaidon ja pätevyyden kehittyminen

D) Erityistä tai laaja-alaista ammattipätevyyttä omaavat henkilöt

E) Työyhteisön tiimihengen (positiivisen ja kannustavan ilmapiirin) luoja

F) Muu apteekin henkilökunnan tiedossa oleva toimintastrategian mukainen peruste

G) Palkkojen harmonisoiminen palkkaepäkohtien korjaamiseksi ja palkkapolitiikan oikeudenmukaistaminen

Valittaessa jakoperusteeksi F):

  • tulee henkilökunnalle yksilöidä se toimintastrategian peruste tai ne toimintastrategian perusteet, joita jaossa käytetään. Pelkkä viittaus apteekin toimintastrategiaan ei ole tämän kohdan tarkoittama jakoperuste.

Valittaessa jakoperusteeksi G):

  • tulee henkilökunnalle antaa kirjallisesti riittävät tiedot palkkaepäkohtien perusteista ja/tai palkkapolitiikan epäoikeudenmukaisuuden perusteista.

Valittavan jakoperusteen mukaisen tehtävän hoitaminen ei sellaisenaan ole peruste apteekkikohtaisen erän saamiselle, vaan edellytyksenä on, että asianomainen on tässä tehtävässään henkilökohtaisesti suoriutunut hyvin ja kehittänyt osaamistaan.

Kannustavuuden edistämiseksi jakoperusteet päätetään ja tiedotetaan henkilökunnalle hyvissä ajoin, jotta työntekijät voivat toimia tavoitteellisesti.