7.8.2019

Liittokokous 18.9.2019 klo 14

Tervetuloa liittokokoukseen!

Apteekkien työnantajaliiton liittokokous pidetään Helsingissä Teollisuuskeskuksen auditoriossa (ns. Palacen talo), osoitteessa Eteläranta 10, keskiviikkona syyskuun 18. päivänä 2019 kello 14.00. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 kohdassa mainitut asiat sekä sääntöjen 24 kohdan edellyttämällä tavalla liiton sääntömuutos.

Kokouksessa mm. valitaan liitolle puheenjohtaja kaudeksi 2020-2021.

Kokousmateriaalit postitetaan jäsenille elokuun lopussa.