3.2.2022

Uutta ehdotusta kannustavammaksi palkkausjärjestelmäksi testataan pilottiapteekeissa

Aptan ja Suomen Farmasialiiton yhteishanke farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamiseksi on edennyt vaiheeseen, jossa mallia testataan valikoiduissa kuudessa apteekissa.

Pilottityöskentelyn tavoitteina on kerätä käytännön kokemuksia ja palautetta uuden palkkausjärjestelmämallin toimivuudesta apteekin farmaseuttisella henkilöstöllä.

Uutta mallia testaavat Yliopiston apteekki sekä viisi yksityistä apteekkia: Kokkolan 3. Keskusapteekki, Tampereen 11. Haka-apteekki, Loimaan apteekki, Jalasjärven apteekki ja Kittilän apteekki. Mukana pilottityössä apteekkarien kanssa ovat apteekkien luottamushenkilöt.

Tuleva malli perustuu pitkälti tehtävien vaativuusluokitteluun ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen.  

Pilottiapteekit saavat työryhmän laatiman mallin sekä ohjeet siitä, miten sijoittelut vaativuusryhmiin sekä suoritusten arviointi käytännössä tehdään. Projektin lopuksi pilotissa kerätyt kokemukset ja näkemykset kootaan yhteen. Apta ja Farmasialiitto valitsivat pilottiapteekit yhdessä siten, että ne kattavasti edustavat erityyppisiä ja -kokoisia toimijoita ympäri Suomen.  

Lisätiedot:
Kirsi Mäkinen
toimitusjohtaja
Apteekkien työnantajaliitto ry
010 406 8100
kirsi.makinen@apta.fi