7.2.2022

Farmaseuttisen henkilöstön uusi työehtosopimus syntynyt

Apta ja Suomen Farmasialiitto ovat solmineet uuden työehtosopimuksen, joka on voimassa vuoden 2024 tammikuun loppuun saakka. Apta on tyytyväinen ratkaisuun, joka on linjassa aiemmin tänä vuonna syntyneiden sopimusten kanssa. Työehtosopimuksen piirissä on n. 4 500 työntekijää.

Uusi sopimus on solmittu kaudelle 1.2.2022-31.1.2024. Sopimuskauden toinen vuosi on ns. optiovuosi. Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan 1,9 prosenttia, ja toisen vuoden palkkaratkaisusta sovitaan syksyllä 2022.

Palkkoja tarkistetaan 1.4.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosentin yleiskorotuksella ja 1.10.2022 jaettavalla 0,6 prosentin työpaikkakohtaisella apteekkierällä. Apteekkierän jakoperusteet tulee päättää apteekkikohtaisesti tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Apta laatii tarkemmat palkankorotusohjeet lähipäivinä.

Työehtosopimuksen teksteihin tuli vain pieniä muutoksia. Työnantajan hallinnollista taakkaa kevennetään, ja alle kuukauden työsuhteessa olleiden sairausajan palkanmaksun kestoa lyhennetään.

Työtekijäosapuoli sai uuteen sopimukseen toivomansa täsmennykset ruoka- ja kahvitaukoihin. Luottamushenkilöitä koskevaa työsuhdeturvaa sovelletaan jatkossa myös luottamushenkilöehdokkaisiin sekä luottamushenkilönä toimineeseen työntekijään hänen kyseisen tehtävänsä päättymisen jälkeen.

Neuvotteluyhteistyö sujui hyvässä hengessä.

”Kiitämme Farmasialiiton neuvottelijoita erinomaisesta yhteistyöstä ja sujuvista neuvotteluista”, sanoo toimitusjohtaja Kirsi Mäkinen.

Kaikki farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen sovitut muutokset ovat luettavissa liitteessä: Tekstimuutokset ja palkkaratkaisu, Farmaseuttisen henkilöstön TES. Huomaa, että luottamushenkilökorvaus on tarkistuslaskettu ja oikea korvaussumma on 32,61 €.

Muutokset viedään työehtosopimukseen ja uudesta sopimuksesta julkaistaan verkkoversio Apta.fi:llä mahdollisimman pian. Tiedotamme jäseniämme, kun uusittu työehtosopimus kokonaisuudessaan on julkaistu.

Lisätiedot:
Kirsi Mäkinen
toimitusjohtaja
040 751 3683, kirsi.makinen(at)apta.fi