10.8.2020

Matkustusrajoituksia on päivitetty – ulkomaanmatkan jälkeinen omaehtoinen karanteeni riippuu matkakohteesta

Matkustusrajoituksia on päivitetty. Uudet rajoitukset ovat voimassa 10.8.-8.9.2020. Valtioneuvoston asettamia rajoituksia voidaan kuitenkin muuttaa tai päivittää jo aiemminkin.

Matkustusrajoitukset ovat voimassa kaikissa niissä maissa, joiden ei ole erikseen todettu olevan rajoitusten ulkopuolella. 10.8. mukaisen tilanteen perusteella seuraavat maat eivät ole matkustusrajoitusten piirissä:

Euroopan maat
Italia, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Unkari, Liechtenstein, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Kypros, Irlanti, San Marino ja Vatikaani

Euroopan ulkopuoliset maat
Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina

Lue lisää aiheesta THL:n sivuilta

Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat jostakin muualta kuin edellä mainituista maista.

Ulkoministeriö ei voi kieltää ketään matkustamasta, koska perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan tai estää lähtemästä maasta. Myöskään työnantaja ei voi kieltää työntekijää matkustamasta ulkomaille vapaa-ajallaan. Kuitenkin henkilö itse tekee aina päätöksen siitä, lähteekö hän matkalle vai ei.

Apteekkityötä tekevä työntekijä on osa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Valtioneuvosto ja sisäministeriö ovat jo aikaisemmin todenneet, että sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevan on syytä sopia työnantajan kanssa mahdollisista työjärjestelyistä tilanteissa, joissa työntekijä palaa maahan ulkomailta sellaisista maista, joihin edelleen kohdistuu sisä- ja ulkorajavalvontaa. Lue lisää tästä.

Työnantajan on kuitenkin hyvä, ennen työntekijöiden lomia, tiedottaa mahdollisista matkustusrajoitusten ja suositusten vastaisista seuraamuksista, ja siitä, että rajoitukset saattavat muuttua äkistikin, mikäli maan hallitus niin päättää. Työntekijöitä voi suositella ajoittamaan mahdollinen matkansa loman alkuun niin, että heidän sieltä palattuaan, vuosiloma jatkuu kaksi viikkoa. Näissä tilanteissa työsuhteen osapuolten ei tarvitse samassa määrin keskustella siitä mihin matka on kohdistunut ja vaaditaanko omaehtoista karanteenia.

Mikäli työntekijä viranomaisten ohjeistuksesta huolimatta päättää matkustaa ulkomaille, on mahdollista, että hän joutuu jäämään karanteeninomaisiin olosuhteisiin kahden viikon ajaksi. Tämä asia on syytä kertoa työntekijöille ennen kesälomille lähtemistä. Näissä tilanteissa työnantajan on syytä todeta matkalle lähtevälle työntekijälle etukäteen, että työ estyy työntekijästä johtuvasta syystä, jos työntekijä matkustaa vastoin suosituksia ja mikäli matka kohdistuu alueelle, joiden osalta rajavalvonta edelleen on voimassa. Tällaisella menettelyllä työntekijä aiheuttaa omalla toiminnallaan sen, ettei ole käytettävissä työhön. Palkanmaksuvelvollisuutta omaehtoisen karanteenin ajalta ei ole.

Työntekijän kanssa voidaan aina sopia etätyöstä, mutta etätyö kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin eikä sen tekeminen apteekkityössä läheskään aina ole mahdollista. Jos työtehtäviä ei ole mahdollista mukauttaa omaehtoisen karanteenin ajaksi siten, että työtehtävien suorittaminen työpaikalla ei voi tapahtua asiakkaiden tai työtovereiden terveydentilaa vaarantamatta tai jos työskentely kotoa käsin ei ole mahdollista, tästäkin on hyvä kertoa etukäteen.

Koska työnantaja on työturvallisuuslain 8 §:n mukaan velvollinen tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä, voi työnantajalla tällä perustella olla perusteltu syy tiedustella työntekijältä missä hän on mahdollisesti matkaillut.