7.12.2022

Pilottiapteekkeja haussa – ilmoittaudu mukaan 10.1.2023 mennessä 

Apta ja Pam ovat edenneet apteekkien työntekijöiden palkkausjärjestelmäuudistuksessa. Seuraavaksi selvitetään, miten mahdollinen uusi palkkausjärjestelmämalli toimisi apteekkien arjessa. Haemme taas uudistuksesta kiinnostuneita apteekkareita mukaan pilotointiin. Apteekkarien lisäksi mukaan toivotaan pilottiapteekkien luottamusmiehiä. 

Apta on toteuttanut yhden vastaavanlaisen pilotin farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistushankkeen osana.  

Mitä toivomme apteekkarilta? 

  • Tarvitsemme aikaasi muutamista kymmenistä minuuteista tuntiin, riippuen apteekkisi koosta.  
  • Voit itse päättää, milloin teet pilotin vaatimat arvioinnit. 
  • Pilotissa mukana olevien apteekkarien tulee arvioida apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöidensä työhön sijoittumista vaativuusasteikolla 1–4; sekä työntekijän henkilökohtaista työsuoritusta.  

Henkilökohtaisen työsuoriutumisen arviointi tapahtuu asteikolla 1–4 (tarve kehittyä; odotuksia vastaava; erittäin hyvä, odotukset ylittävä; erinomainen, odotukset merkittävästi ylittävä). Henkilökohtaisessa suoriutumisessa arvioidaan seuraavia osa-alueita:  

  • Osaaminen ja ammattitaito 
  • Aikaansaavuus ja työn laatu 
  • Asiakaspalvelu ja muu työyhteisön ulkopuolinen vuorovaikutus 
  • Työyhteisötaidot 
  • Jokaisella mukaan ilmoittautuneella apteekkarilla on mahdollisuus osallistua konsultti Sini Jämsenin vetämään Teams-keskustelutilaisuuteen, joko perjantaina 20.1. klo 10–12 tai maanantaina 23.1. klo 14–16. 
  • Saat meiltä kaiken tarvittavan materiaalin sähköisesti hyvissä ajoin ennen keskustelutilaisuutta. Infoon osallistuminen on vapaaehtoista, eli pilottiin osallistuminen edellytä infotilaisuuteen osallistumista. 

Ilmoittaudu pilottiapteekiksi tästä linkistä! 

Keskustelutilaisuudet myös luottamusmiehille 

Toiveena on, että myös mahdollisimman monen pilottiapteekin luottamusmies osallistuisi keskustelutilaisuuteen. 

Apta ja Pam ovat sopineet, että luottamusmiehen osallistuminen Teams-keskusteluun on aikaa, jota luottamusmies käyttää työtehtäviensä hoitamista varten, ja mikäli luottamusmiehellä on työvuoro kyseisenä ajankohtana, hän voi osallistua tilaisuuteen työajalla. 

Luottamusmiehille suunnatut tilaisuudet järjestetään ke 18.1. klo 14-16 ja ke 25.1. klo 10-12. Kukin luottamusmies voi osallistua tilaisuuksista jompaankumpaan.  

Keskustelutilaisuuksien vetäjänä toimii Mandatumin konsultti Sini Jämsen, ja myös palkkaustyöryhmän jäsenet osallistuvat niihin. Tilaisuudet aloitetaan käymällä läpi tarvittavat ohjeet, ja tämä osio myös tallennetaan. Varsinaista keskusteluosuutta ei tallenneta. 

Lopullisen arvioinnin suorittaa apteekkari, vaikka tilaisuudet järjestetään apteekkarien lisäksi luottamusmiehille. Arvioinnissa käytetään Excel-taulukkoa, jonka toimitamme materiaalien yhteydessä.