20.3.2013

Jäsentiedote 3/2013

1. Koululaisten kesäharjoitteluohjelma vuonna 2013
2. Kysely koululaisten kesäharjoittelusta 2012
3. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus
4. Aptan työsuhdepäivä Pohjolan Apteekkipäivän (13.4.) yhteydessä

1. Koululaisten kesäharjoitteluohjelma vuonna 2013

Apteekkien Työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta kesälle 2013. Tällä sopimuksella pyritään edistämään nuorten pääsyä työelämään. Ohjelman tarkoitus on tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman puitteissa. Kahdelta viikolta tai 10 työpäivältä maksettava palkka on ensi kesänä 335 euroa. Se sisältää lomakorvauksen. Harjoittelujakso voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliselle ajalle.

Harjoittelijan päivittäinen työaika on enintään 6 tuntia. Työvuorojen tulee olla yhdenjaksoisia ja ne sijoitetaan maanantaista – perjantaihin kello 8 – 18.

Sopimus kesäharjoitteluohjelmasta löytyy täältä.

Sopimuksen liitteenä oleva selvitys kesäharjoitteluohjelman ehdoista on hyvä antaa koululaiselle kotiin toimitettavaksi.

2. Kysely koululaisten kesäharjoittelusta 2012

Teimme joulukuussa kyselyn viime kesän koululaisharjoittelijoista. Saimme vastauksen 250 apteekkarilta. Kiitokset kaikille vastanneille. ”Tutustu työelämään ja tienaa”-harjoittelijoita oli viime kesänä 52 apteekissa yhteensä 86 koululaista. Muita koululaisia 2 viikkoa pitemmissä työsuhteissa oli kesätöissä 131 apteekissa yli 200 henkeä. Apteekkareiden kokemukset kesäharjoittelijoista olivat hyvin myönteisiä. Ensi kesänä yhä useampi apteekki ilmoitti haluavansa ottaa harjoitteluohjelman mukaisia koululaisia töihin.

Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy täältä.

3. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus

Ennen kuin apteekkiin palkataan uutta työvoimaa, on otettava huomioon työsopimuslain määräykset, jotka koskevat lomautettuja, taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä irtisanottuja ja osa-aikaisia työntekijöitä.

Muistio asiasta löytyy täältä.

4. Aptan työsuhdepäivä Pohjolan Apteekkipäivän (13.4.) yhteydessä

Pe 12.4.2013 Oulu, Sokos Hotel Eden, Holstinsalmentie 29, klo 10.00 -16.30.

Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen solmimiseen liittyvät perusasiat, kuten työsopimuksen tekemisessä huomioitavat seikat. Lisäksi päivän tavoitteena on oppia miten toimit oikein, kun työsuhde joudutaan päättämään yksilösyillä ja mikä merkitys on työnantajan työnjohto-oikeudella. Kertaamme myös työvoiman vähentämiseen liittyvät menettelytavat, joita on noudatettava silloin kun kyse on taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvista irtisanomisista, lomauttamisista tai osa-aikaistamisista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.