25.11.2019

Palkanmaksuvelvollisuus silloin, kun työntekijä on estynyt tukilakon vuoksi saapumaan työvuoroonsa

Postin työehtokiistan tukilakot saattavat vaikuttaa työmatkaliikenteeseen pääkaupunkiseudulla. Lakolla on vaikutuksia myös lentoliikenteeseen.

Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta korvata työntekijälle kodin ja työpaikan välisiä matkakustannuksia, jos julkisen liikenteen toiminnassa on häiriöitä.

Mikäli työntekijä ilmoittaa, ettei pääse töihin julkisen liikenteen häiriön vuoksi, tai jos työntekijä ei pääse palaamaan esim. lomamatkaltaan takaisin Suomeen lentoliikenteeseen kohdistuvan lakon vuoksi, eikä tästä syystä pääse sovittuun työvuoroon, palkanmaksuvelvoitetta ei ole.

Poissaolo tällaisesta syystä ei anna aiheetta sanktioihin.

Työntekijältä voi pyytää kirjallisen selvityksen siitä, miksi hän ei pääse töihin. Jos työmatka ei ole kohtuudella järjestettävissä esim. siksi, ettei julkinen liikenne ole toiminnassa eikä työntekijällä ole käytettävissä esim. omaa autoa, polkupyörää tai kimppakyytimahdollisuutta, poissaolo on sallittua.