23.2.2023

Kertakorvausta koskeva ennakko-ohjeistus

Tulemme laatimaan tarkemmat palkankorotusohjeet lähiaikoina. Tässä kuitenkin muutamia asioita kertakorvauksesta, koska olemme saaneet tätä asiaa koskevia kyselyitä.

Kertakorvaus 450 €, maksuedellytykset

Kertakorvaus maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Paikallisesti voidaan sopia siitä, että korvaus maksetaan kahdessa osassa, kuitenkin niin, että heinäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan vähintään 200 euroa. Loppuosa kertakorvauksesta on maksettava viimeistään lokakuun palkanmaksun yhteydessä.

Osa-aikaisen kertakorvaus suhteutetaan tehtävään työaikaan.

Huomaattehan, että kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde alkanut viimeistään 30.4.2023 ja että se edelleen on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Mikäli työsuhde alkaa 1.5. tai sen jälkeen, kertakorvausta ei tarvitse maksaa, vaikka työsuhde kestäisi heinäkuun loppuun tai sitä pitempään.

Pakollista harjoittelua suorittava yliopisto-opiskelija

Mikäli apteekissanne on farmaseutti pakollisessa harjoittelussa, sovelletaan työsuhteessa farmaseuttisen henkilöstön työehtoja.

Harjoittelujaksolta maksetaan erikseen työehtosopimusneuvotteluissa sovittu oppilaspalkka 1.5.2023 alkaen seuraavasti:

  • I harjoittelu 1172 euroa kuukaudessa
  • II harjoittelu 1302 euroa kuukaudessa

Farmasialiiton omat harjoittelujaksoa koskevat suosituspalkat eivät ole sitovia eivätkä velvoittavia.

Opiskelijat suorittavat pakollisen harjoittelunsa yleensä oppilaitoksen lukuvuoden aikana. Harjoittelut päättyvät useimmiten hyvissä ajoin ennen heinäkuuta. Näin ollen ei pakollisessa harjoittelussa olevalle työntekijälle täydy maksaa 450 euron kertakorvausta.

Pakollisen harjoittelun päätteeksi valmistunut ja Valviran laillistama farmaseutti palkataan farmaseutiksi apteekkiin

Mikäli pakollisessa harjoittelussa ollut työntekijä valmistuu apteekissanne tapahtuvan harjoittelun päätteeksi ja haluatte palkata hänet farmaseutiksi apteekkiinne, on työntekijällä oikeus kertakorvaukseen, mikäli työsuhde harjoittelijana on alkanut viimeistään 30.4.2023 eikä työsuhde katkea, vaan jatkuu, muuttuen harjoittelijan sopimuksesta farmaseutin sopimukseksi. Edellytyksenä tietenkin myös se, että työsuhde on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä.

Pakollisessa harjoittelussa ollut opiskelija (ei farmaseutin oikeuksia) palkataan kesätyöntekijäksi apteekkiin

Mikäli pakollisessa harjoittelussa oleva ei valmistu harjoittelunsa päätteeksi ja hänet palkataan harjoittelun jälkeen kesätöihin apteekin tekniseksi työntekijäksi, tällöin uudessa työsuhteessa sovelletaan apteekkien työntekijöiden työehtosopimusta – ei farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta – eikä hänelle näin ollen makseta kertakorvausta.

Esimerkki

Farmaseuttiopiskelija tulee suorittamaan toista pakollista harjoittelua apteekkinne ajalle 13.3.–9.6.2023.

Harjoittelun päätteeksi farmaseutti valmistuu. Hän on halukas aloittamaan kesätyöt apteekissa laillistettuna farmaseuttina harjoittelun päätyttyä. Päätätte palkata hänet kokoaikaiseksi kesälomasijaiseksi 10.6.–31.8. väliseksi ajaksi.

Koska hänen toisiaan seuraavat työsuhteensa jatkuvat katkeamatta farmaseuttisen työehtosopimuksen mukaisin työehdoin ja jatkuu edelleen heinäkuussa kertakorvauksen maksupäivänä, on hänellä oikeus 450 euron kertakorvaukseen.

Mikäli työsuhde olisi katkennut välissä, ei oikeutta kertakorvaukseen olisi ollut. Jos kesätyösopimus tässä tilanteessa tehtäisiin alkamaan vasta esim. 19.6, kertakorvausta ei maksettaisi.

Mikäli työntekijä ei pakollisen harjoittelun jälkeen vielä valmistu, ja opinnot jatkuvat, työntekijä voidaan palkata apteekkiin tekniseksi kesätyöntekijäksi pakollisen harjoittelun jälkeen. Tällöin työsuhteeseen noudatetaan apteekkien työntekijöiden työehtosopimusta, eikä kertakorvaus tule maksettavaksi.

Muita esimerkkitilanteita:

  • Farmaseutti palkataan esim. sairausloman sijaiseksi 1.4.-31.8. väliselle ajalle -> kertakorvaus maksetaan
  • Farmaseutti palkataan 1.5. -31.7. väliselle ajalle kesälomasijaiseksi -> kertakorvausta ei makseta.
  • Farmaseutiksi opiskeleva opiskelija palkataan apteekkiin 1.4.-31.8. väliseksi ajaksi -> kertakorvausta ei makseta, koska työntekijä tekee töitä apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen perusteella