28.10.2022

Liittokokouksen päätöksiä 27.10.2022

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä torstaina 27.10.2022. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 109 apteekkaria. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä kalenterivuodelta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Hallituksen jäsenten lukumäärä päätettiin pitää ennallaan eli hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä. Kaikilla muilla, paitsi puheenjohtajalla, on varajäsen.

Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 valittiin äänestyksen jälkeen apteekkari Harri Kanerva.

Varapuheenjohtajan varajäseneksi valittiin hallitusten varsinaisten ja varajäsenten valinnan yhteydessä apteekkari Timo Heinonen.

Hallituksen jäsenten valinta

Äänestyksen jälkeen liiton hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi 2023–2024 tulivat valituiksi seuraavat apteekkarit:

varsinainen jäsen                     henkilökohtainen varajäsen            

Anne Kanerva                           Kirsi Rosenqvist

Janne Mikkola                          Kirsi Kettunen

Sirpa Peura                              Sirpa Nieminen

Muutokset muihin hallituspaikkoihin:

Koska ei-erovuorossa ollut varsinainen jäsen Harri Kanerva valittiin varapuheenjohtajaksi, häneltä vapautuvalle hallituspaikalle vuodelle 2023 valittiin apteekkari Petri Kiviluoma.

Lisäksi vuodelle 2023 valittiin erikseen Yliopiston apteekin uudeksi varajäseneksi Yliopiston apteekin henkilöstöjohtaja Sami Laine.

Vuoden 2023 jäsenmaksut       

EK:n jäsenmaksu: Päätettiin, että jäseniltä peritään vuonna 2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajiston vuosittain vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut.

Aptan jäsenmaksu: Päätettiin myöntää kaikille jäsenille 15 % jäsenmaksualennus suhteessa edellisen vuoden jäsenmaksuihin. Päätös perustui liiton ylijäämään. Vuonna 2023 jäsenmaksun suuruus on siten 0,106 % ja vähintään 191,25 euroa palkkasummasta sisältäen vuokratyövoiman arvonlisäverottoman kustannuksen.

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan ehdokkaat

Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskuntaan apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2023 ehdotetaan EK:n hallitukselle esitettäväksi puheenjohtaja Pasi Palmroosia sekä varapuheenjohtaja Harri Kanervaa.

Tilintarkastastusyhteisö

Tilintarkastajaksi vuodeksi 2023 valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko LTD ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Terhi Latvala, KHT.