4.9.2017

Jäsentiedote 7/2017

1. Työehtosopimusneuvottelut alkoivat tunnustellen
2. Työehtosopimusneuvottelujen vuoksi jäsenneuvonnassa saattaa olla katkoja
3. Muistattehan sopia kiky-tunnit vuodelle 2018 marraskuun loppuun mennessä
4. Vuodenvaihteen työaikaa lyhentävät arkipyhät
5. Työnantajatuen piiriin sovitut luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2018
6. Farmasialiiton järjestämään tämän vuoden ay-koulutukseen on sovittu päivämäärämuutos
7. Aptan ja Pamin välillä sovittu luottamusmies- ja koulutussopimus tuli voimaan 1.9.

1. Työehtosopimusneuvottelut alkoivat tunnustellen 

Apta ja Farmasialiitto tapasivat ensimmäisen kerran perjantaina 1.9. Tapaaminen sujui hyvässä hengessä. Neuvottelut jatkuvat torstaina 19.9. Kerromme neuvottelujen etenemisestä tulevissa tiedotteissa.  

2. Työehtosopimusneuvottelujen vuoksi jäsenneuvonnassa saattaa olla katkoja 

Työehtosopimusneuvottelujen vuoksi jäsenneuvonnassamme saattaa olla katkoja. Mikäli et tavoita meitä puhelimitse, voit aina laittaa sähköpostia. Palaamme asiaan heti kun se on mahdollista.  

3. Muistattehan sopia kiky-tunnit vuodelle 2018 marraskuun loppuun mennessä 

Muistattehan käynnistää vuosityöajan pidentämistä koskeva paikalliset neuvottelut yleisistä periaatteista marraskuun loppuun mennessä, ja sopia siitä, millä tavalla pidennys tulevana vuonna toteutetaan.  

Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen vuosityöajan pidennys vuonna 2018 on 24 tuntia. Osa-aikaisen vuosityöajan pidennys suhteutetaan työaikaan. Suhteutus tehdään myös silloin, jos työaika vaihtuu kesken kalenterivuotta. 

Vuosityöajan pidentämistä koskevat ohjeet löytyvät täältä

Vuosityöajan pidennys koskeen kaikkia kuukausipalkkaisia työntekijöitä, mukaan lukien farmasiaoppilaat, harjoittelijat, osittaisella hoitovapaalla olijat jne. Pidennys ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä. 

4. Vuodenvaihteen työaikaa lyhentävät arkipyhät 

Vuodenvaihteessa farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa lyhentävät seuraavat arkipyhät 

– itsenäisyyspäivä (ke 6.12.)
– joulupäivä (ma 25.12) 
– tapaninpäivä (ti 26.12.)
– uudenvuodenpäivä (ma 1.1.) 

Jouluaatto ja loppiainen eivät lyhennä työaikaa, koska ne sattuvat lauantaille ja sunnuntaille. 

Lisää lyhennysten toteuttamisesta löytyy täältä

5. Työnantajatuen piiriin sovitut luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2018 

Apta ja Farmasialiitto sekä Apta ja PAM ovat sopineet ensivuoden työnantajatuen piiriin alla olevat ay-kurssit. 

Kursseista sovitaan henkilöstönedustajan kanssa kalenterivuodeksi kerrallaan. Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa. 

Henkilöstön edustajan osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta. 

FARMASIALIITON LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 2018 

Luottamusmiespäivät (1 pv): 
Kouvola 23.1.
Kuopio 24.1.
Jyväskylä 25.1.
Turku 30.1.
Tampere 7.2.
Seinäjoki 8.2.
Oulu 9.2.
Helsinki 13.2.

Luottamusmiesten peruskurssi (2 pv) 22. – 23.3. 

Neuvottelutaidon koulutus (1 pv) 17.5. tai 26.9. 
– Neuvottelutaidon päivään voi osallistua luottamusmies, jolta neuvottelutaidon koulutus puuttuu. Tarkoituksena on, että neuvottelutaidon kurssille osallistutaan vain kerran. 

Luottamusmiesten jatkokurssi (2 pv) 10.-11.10. 

Kiky: Paikallinen sopiminen ja talouskoulutus (1 pv) 17.4. tai 3.10. tai 7.11. 

Työnantaja voi peruuttaa luottamusmiehen osallistumisen kurssille/kurssijaksoille apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua. 

Jos luottamusmiehen osallistuminen kurssille aiheuttaa apteekille tuntuvaa haittaa, on työnantajan ilmoitettava luottamusmiehelle asiasta mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua.

PALVELUALOJEN AMMATTILIITON (PAM) LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUKOULUTUS 2018 

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)
– 16.–18.1. ja 14.–15.2.Helsinki
– 6.–8.3. ja 11.–12.4. Tampere
– 28.–30.8. ja 19.–20.9. Oulu
 
Työsuojelun peruskurssi (5 pv) 
– 16.–18.1. ja 14.–15.2. Helsinki
– 6.–8.3. ja 11.–12.4. Tampere
– 28.–30.8. ja 19.–20.9. Oulu 

Täydennyskoulutus apteekin luottamushenkilöille (2 pv + 1 pv) 
– 7.-9.5. Petäys 

Uuden luottamusmies- ja koulutussopimukseen liittyvänä siirtymäsäännöksenä, olemme sopineet, että täydennyskurssille vuonna 2018 voi osallistua poikkeuksellisesti ilman syventävälle kurssille osallistumista. Vuonna 2018 ei järjestetä erillistä syventävää kurssia.  

Täydennyskurssi sisältää kilpailukykysopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen kurssipäivän. 

Työnantaja voi peruuttaa luottamusmiehen osallistumisen kurssille/kurssijaksoille apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua. 

Jos luottamusmiehen osallistuminen kurssille aiheuttaa apteekille tuntuvaa haittaa, on työnantajan ilmoitettava luottamusmiehelle asiasta mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua. 

6. Farmasialiiton järjestämään tämän vuoden ay-koulutukseen on sovittu päivämäärämuutos 

Olemme sopineet Farmasialiiton kanssa, että viime syksynä tälle vuodelle sovittu työnantajatuen piiriin kuuluva ay-koulutus 22.11.2017 aiheesta paikallinen sopiminen ja apteekkitalouden perusteet siirretään päivällä eteenpäin. Uusi ajankohta on 23.11.2017

7. Aptan ja Pamin välillä sovittu luottamusmies- ja koulutussopimus tuli voimaan 1.9. 

Liittojen hallitukset hyväksyivät yksimielisesti apteekin työntekijöiden luottamusmies- ja koulutussopimuksen. Sopimus tuli voimaan 1.9.2017 ja on osa työehtosopimusta. Voit tutustua sopimukseen tarkemmin täältä. Koulutussopimuksen osalta sopimus koskee yllämainittuja vuoden 2018 ay-tuen piiriin hyväksyttyjä koulutuksia. 

Sopimus perustuu EK:n irtisanomaan keskusjärjestösopimukseen.