19.5.2021

Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmäuudistus sai rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta

Työterveyslaitos on myöntänyt Apteekkien työnantajaliitolle ja Suomen Farmasialiitolle rahoitusta 53 600 euroa farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamistyöhön. Hanke on osa TYÖ2030 -ohjelmassa toteutettavaa toimialahanketta, joka perustuu maan hallituksen hallitusohjelmaan.

Toimialahankkeet ovat työnantajien ja työntekijöiden yhteisiä kehittämishankkeita.  TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin. Tarkoituksena on, että toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.

Palkkaustyöryhmätyöstä sovittiin osana työehtosopimusneuvotteluja vuoden 2020 alussa. Työryhmätyö käynnistyi kesäkuussa 2020. Palkkausjärjestelmää ja sen kehittämistä koskeva kysely toteutettiin apteekkareille ja apteekin luottamusmiehille sekä valikoidulle osalle työntekijöitä tammikuussa 2021.

Palkkausjärjestelmää koskevasta kyselystä ilmeni vastauskokonaisuuksia, joihin uuden palkkausjärjestelmän kehittämistyössä tulisi eristyisesti kiinnittää huomiota. Nämä kyselytulokset huomioon ottaen, lähdemme nyt etenemään projektissa eteenpäin. Rahoitus mahdollistaa sen, että uudistustyötä voidaan tehdä yhteistyössä palkitsemiskonsultin kanssa.

Teemme projektin etenemisestä väliraportteja Työterveyslaitokselle rahoituksen myöntäjänä. Kerromme projektin etenemisestä myös jäsentiedotteissamme.