18.12.2015

Jäsentiedote 17/2015

1. Matkakustannusten korvaukset ja luotoisetujen verotusarvot 2016
2. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden varmennekorttien uusiminen
3. Aptan assistentti vaihtuu
4. Maksuton Hyvinvointia johtamalla – koulutus apteekkareille ja apteekin esimiehille Helsingissä ja Oulussa
5. Joulutervehdys

1. Matkakustannusten korvaukset ja luotoisetujen verotusarvot 2016

  • osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
  • kokopäiväraha 40 euroa (työmatka yli 10 tuntia)
  • kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 43 senttiä/km

Lisätietoja kilometrikorvauksista ja päivärahoista löydät tästä.

Luontoisetujen verotusarvot löytyvät täältä.

2. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden varmennekorttien uusiminen

Varmennekortti on henkilökohtainen. Varmennekortti tulee uusia viiden (5) vuoden välein. Kortin uusiminen tapahtuu rekisteröintipisteessä. Apteekit voivat toimia rekisteröintipisteinä tai kortin voi hakea henkilökohtaisesti julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteistä. Apteekkariliitto on aiemmin syksyllä ohjeistanut apteekkeja tilaamiseen liittyvissä asioissa.

Farmaseuttiset työntekijät voivat siis uusia korttinsa joko apteekin omassa rekisteröintipisteestä, julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä tai sellaisesta toisesta apteekista, joka toimii rekisteröintipisteenä.

Apteekit voivat hakeutua rekisteröintipisteeksi. Tämä edellyttää erityistä varmennekorttien rekisteröintikoulutusta. Apteekkariliitto järjestää yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa rekisteröintikoulutuksia. Koulutuksiin voi osallistua etäyhteydellä, joka edellyttää videoneuvottelulaitteistoa. Seuraava koulutus järjestetään 13.1.2016 klo 12.30–15.00. Lisätietoa saa Väestörekisterikeskuksesta tai Apteekkariliitosta.

Kortin uusimisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa työntekijä itse, ellei apteekissa paikallisesti toisin sovita. Itse kortti on maksuton, mutta rekisteröintipisteet voivat veloittaa kortin uusimisesta aiheutuneista kustannuksista ns. omakustannehinnan suoraan työntekijältä.

Lähtökohtaisesti kortin uusimiseen käytetty aika ei ole työaikaa. Apteekissa voidaan paikallisesti sopia asiasta toisin.

Mikäli apteekki käyttää toisen apteekin rekisteröintipistettä ja työnantaja haluaa kustantaa työntekijöidensä varmennekorttien uusimisesta aiheutuneet kustannukset, voivat nämä apteekit keskenään sopia korttien uusimisen aikatauluista ja maksujärjestelyistä.

3. Aptan assistentti vaihtuu

Aptan pitkäaikainen assistentti Maria Sandström jää eläkkeelle ensi vuoden alusta. Marian tehtävät siirtyvät assistentti Leena Huoviselle. Leena Huovinen ottaa Aptan jäsenasiat ja muut assistentin tehtävät hoitaakseen 21.12.2015 alkaen. Leenan yhteystiedot ovat:

leena.huovinen(a)kauppa.fi, 09 1728 5114.

4. Maksuton Hyvinvointia johtamalla – koulutus apteekkareille ja apteekin esimiehille Helsingissä ja Oulussa

Apteekkien Eläkekassa järjestää alueellisia koulutustilaisuuksia työhyvinvoinnin johtamisesta apteekkien esimiehille. Koulutuspäivän aiheena ovat kuinka onnistumme lisäämään työhyvinvointia johtamalla, kuinka hyödynnämme työterveyshuoltoa ja kuinka selviydymme haastavista tilanteista työpaikalla. Helsingissä
Tilaisuudet ovat osa Apteekkien Eläkekassa työhyvinvoinnin edistämistyötä. Kouluttajina toimivat Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat. Lisätietoa koulutuksista löytyy Apteekkien eläkekassan verkkosivuilta:
Helsingissä 4.2. järjestettävä koulutus
Oulussa 18.3. järjestettävä koulutus.

5. Joulutervehdys

Apta kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta. Tänä vuonna lahjoitimme joulukortti- ja joulutervehdysvaramme Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan tukemiseksi.

Haluamme toivottaa teille kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kirsi Mäkinen ja Lasse Johansson