21.4.2020

Koronavirus ja tietosuoja

Tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa koronaviruksesta aiheutuviin tietosuojakysymyksiin. Tämän takia sellaisessa tapauksessa, kun apteekin työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin. Tartunnan saanut henkilö voi oma-aloitteisesti kertoa muille tartunnastaan.

Riskiryhmään kuuluvan ja töiden mahdollisen uudelleenjärjestelyn osalta työnantaja on viranomaisten ohjeiden ja työturvallisuuslain mukaan velvollinen ohjaamaan riskiryhmään kuuluvan työntekijän tarvittaessa työterveyshuoltoon riskinarviointiin. Terveydentilatietoja voidaan käsitellä, jos työntekijä nimenomaisesti haluaa työkykyisyyttään selvitettävän terveydentilaa koskevien tietojen perusteella. Työpaikan sisäisessä tiedottamisessa koskien riskiryhmäläisten uudelleen sijoittamista on otettava huomioon välitön tarpeellisuusvaatimus ja vaitiolovelvollisuus terveydentilatietojen käsittelyssä.

Voit tutustua tietosuojavaltuutetun kannanottoihin tietosuojasta ja koronaviruksesta tästä.

EK:n suositus toimintamalliksi epäiltäessä korona-virustartuntaa työpaikalla aukeaa tästä