23.2.2016

Jäsentiedote 3/2016

1. Apta voitti oikeudenkäynnin Farmasialiittoa vastaan – proviisori voitiin palkata myös farmaseutiksi

1. Apta voitti oikeudenkäynnin Farmasialiittoa vastaan –proviisori voidaan palkata myös farmaseutiksi

Proviisorin tutkinnon suorittanut voidaan palkata farmaseutin työtehtäviin farmaseutin palkalla. Pelkkä tutkinnon suorittaminen ei määrittele sovellettavaa palkkataulukkoa, vaan palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun tehtävän perusteella.

Mikäli proviisori palkataan farmaseutiksi, tulee työsopimuslomakkeeseen merkitä selvästi, että työtehtävät ovat farmaseutin farmaseuttisia tehtäviä.

Apta ja Farmasialiitto riitelivät työtuomioistuimessa Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen palkkamääräyksestä. Pääkäsittely pidettiin 26.1.2016.

Riidan kohteena oli työehtosopimuksen 10 §:n palkkamääräyksen tulkinta eli, onko tuota palkkamääräystä sovellettava yhtenä kokonaisuutena, vai voiko pelkkä tutkinnon suorittaminen määritellä sovellettavan palkkataulukon.

Kysymys oli siitä, voidaanko proviisorin tutkinnon suorittaneelle maksaa farmaseutin työstä farmaseutin palkkaa silloin, kun hän tekee työsopimuksensa mukaisesti farmaseutin työtä.

Tuomioistuin ratkaisi asian Aptan hyväksi, ja Farmasialiiton nostama kanne hylättiin.

Työtuomioistuimen tuomioon voit tutustua täältä.

Ennen tuomioistuimen pääkäsittelyä, vuoden 2015 lopulla, Apta teki jäsenilleen kyselyn proviisorin tutkinnon suorittaneen palkkauksesta farmaseutiksi.

Kyselyn tuloksien mukaan proviisorin tehtävät eroavat farmaseutin tehtävistä vaativuudeltaan. Apteekkareista 60 % tiesi tapauksia, joissa proviisorin tutkinnon suorittanut toimii farmaseutin tehtävissä. Vapaiden palautteiden perusteella on selvää, että proviisoreita hakeutuu oma-aloitteisesti apteekkeihin farmaseutin tehtäviin. 80 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että näissä tilanteissa heille tulisi maksaa farmaseutin palkkaa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!