11.3.2020

Apteekkien työnantajaliiton suositus koronaepidemian aikana

Apteekkien työnantajanliitto suosittelee koronavirusepidemian aikana kaikille apteekeille omailmoituksen käyttöönottoa sairauspoissaolotilanteissa. Omailmoitus voidaan ottaa käyttöön milloin vain, ja se voi olla käytössä määräajan.

Lääkärintodistuksen tai muun poissaoloselvityksen vaatiminen esim. vatsataudin vuoksi kuormittaa epidemia-aikana tarpeettomasti terveyskeskuksia ja lääkäriasemia, ja toisaalta voi altistaa työtekijän tarpeettomasti muille infektioille.

Epidemia alueilta palaavat työntekijät

Suosittelemme, että epidemia-alueelta palaava työntekijä määrätään kotiin vähintään 7 vuorokauden ajaksi ja hänelle maksetaan palkka tältä ajalta.

Suositus perustuu tämänhetkiseen tilannekuvaan ja siihen tosiasiaan, että Suomessa on kasvava määrä epidemia-alueilta tuotuja infektioita. Suosituksella halutaan suojata ja varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky ja ehkäistä koronatartunnan leviämistä.

Kun työntekijä määrätään kotiin, hänelle voidaan antaa ns. muita työtehtäviä tämän viikon ajaksi (esim. verkkokoulutusta, muuta omatoimista kouluttautumista, verkkoapteekkitoimintaa, apteekin toiminnan kehittämisen ideointia, henkilöstöohjeiden päivittämistarpeiden kartoitusta, puhelimitse tapahtuvaa lääkeneuvontaa, tms.).

Päivitetty 18.3.2020: Mikäli työntekijä sairastuu tämän ”karanteenin” aikana, työntekijä on velvollinen ilmoittamaan tästä työnantajalle välittömästi ja tällöin alkaa normaali sairausajanpalkanmaksuvelvollisuus. Mikäli työntekijä on viranomaisen määräämässä (infektiolääkäri) virallisessa karanteenissa, ja sairastuu tämän aikana, sairausajanpalkanmaksuvelvollisuus ei ala. Tässä noudatetaan ns. aikaprioritettia, jonka mukaan karanteeni on alkanut ensin ja työntekijä saa tartuntatautipäivärahaa.

Henkilöstöä voidaan ohjeistaa ilmoittamaan työnantajalle etukäteen, mikäli työntekijä suunnittelee lomalla matkustamista ulkomaille. Työnantaja voi suositella matkustuksen välttämistä epidemia-alueille.

Mikäli sosiaali- ja terveysministeriö antaa asiaan tarkempia ohjeistuksia, tarkennamme omia suosituksiamme.

Epidemia alueet tällä hetkellä

Epidemia-aluetta on laajennettu. Epidemia-alueeseen kuuluvat tällä hetkellä Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa, sekä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio. Epidemia-alueita arvioidaan uudelleen päivittäin.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Viranomaisen määräämä karanteeni

Voit lukea viranomaisen määräämästä karanteenista ja tartuntatautipäivärahasta verkkosivuiltamme. Mikäli työntekijä tekee etätöitä viranomaisen määräämän karanteenin aikana, ja työnantajan maksaa normaalin palkan, oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei ole.

Aptan sivuilta voit lukea asiasta lisää täältä.

https://www.kela.fi/tartuntatauti

Päivitetty 18.3.2020 klo 9.32.